Novinky a aktuality

NADÁCIA ORANGE ZRIADILA FOND POMOCI

Našou snahou je nielen prispieť k ochrane ľudí, prevencii voči riziku nákazy a zamedzeniu jej ďalšieho šírenia, ale najmä zmierniť celospoločenské dôsledky, ktoré so sebou mimoriadna situácia prináša. Chceme na ne reagovať a prispieť k sociálnej pomoci tým, ktorých sa mimoriadna situácia natoľko dotkla, že ohrozila ich existenciu.

Rozhodli sme sa preto zriadiť špeciálny Fond pomoci.

Fond pomoci Nadácie Orange otvárame s cieľom podporiť organizácie a zariadenia prispievajúce primárne k riešeniu nepriaznivej, problematickej situácie vzniknutej v dôsledku šírenia vírusu, ale i súvisiacej s nevyhnutnými opatreniami pre zamedzenie jeho šírenia. Otvorenou grantovou výzvou chceme prispieť k zabezpečeniu nevyhnutnej materiálnej podpory, personálnych kapacít, ale aj prípadnej adaptácii organizácií a zariadení na túto situáciu s cieľom predchádzať rizikám spojeným s útlmom ich činnosti a tým ohrozením ich ďalšieho fungovania a zabezpečenia poskytovania služieb ich klientom.

Na tento účel vyčleňujeme 100 000 eur. Vývoj situácie však budeme aktívne sledovať a v prípade urgentnej potreby finančné prostriedky navyšovať.

Fond pomoci je otvorený kumulovaniu finančnej pomoci od ďalších darcov. Ak by ste sa k našej pomoci chceli pridať aj vy, či už prostredníctvom vašich 2% z daní alebo iným finančným darom, budeme vám veľmi vďační. 

Žiadosti o podporu budeme prijímať priebežne a priebežne ich budeme aj vyhodnocovať, aby sme tak zabezpečili plynulosť distribúcie pomoci. Do prvého kola hodnotenia postúpia všetky žiadosti prijaté najneskôr do pondelka 23. marca do 12:00 hod.

O podporu môžete požiadať prostredníctvom elektronického formulára.

Viac informácií sa dozviete v grantovej výzve.

Vopred ďakujeme všetkým, ktorí konštruktívnymi riešeniami prispejú k zmierneniu dôsledkov aktuálnej mimoriadnej situácie na Slovensku.

Zdroj: https://www.nadaciaorange.sk/sk/co-sa-u-nas-deje/fond-pomoci

Pridané: 19.03.2020
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: