Novinky a aktuality

Nadácia Štefana Bátoryho (Poľsko) a C.S. Mott Foundation (USA) vyhlasujú program "Civic Coalitions"

Nadácia Štefana Bátoryho (Poľsko) a C.S. Mott Foundation (USA) vyhlasujú program "Civic Coalitions" zameraný na posilnenie platforiem a koalícií mimovládnych neziskových organizácií (MNO) vo vyšehradských krajinách (ČR, Maďarsko, Poľsko, Slovensko), ktoré sa usilujú vyjadrovať záujmy občianskej spoločnosti prostredníctvom zapájania občanov a ovplyvňovania verejnej politiky smerom k verejnému blahu.

Vyjadrenie názoru a prejavenie záujmu sú predpokladmi participatívnej demokracie. Hlas občianskej spoločnosti posilňuje pôsobenie bŕzd a váh demokratického systému a umožňuje rôznosť názorov. Mimovládne organizácie ako skupiny občanov sú výborným nástrojom na ovplyvňovanie verejnej politiky. Ich moc a vplyv môžu rásť aj cez vytváranie ich koalící, ktoré spájajú podobne uvažujúce a konajúce MNO. Dobre zorganizované platformy a MNO môžu byť úspešné pri presadzovaní zmien vo verejnej politike, zvyšovaní povedomia u verejnosti, vytváraní sietí či ponúkaní inovatívnych riešení pre komplexné problémy spoločnosti.

Koalíciou MNO chápeme skupinu organizácií zjednotených okolo spoločnej témy, zdieľajúcu jasné ciele a spolupracujúcu na spoločných aktivitách využívajúc potenciál spoločného postupu. Môže ísť o asociácie, federácie, aliancie, siete, platformy, strešné organizácie či inak nazvané podoby takýchto koalícií. Cieľom grantového programu je posilnenie zdrojov a organizačných kapacít takýchto koalícií, zvýšiť profesionalizmus a legitimitu ich činnosti, posilňovať ich dôveryhodnosť v rámci tretieho sektora i voči verejnému sektoru a pomôcť tak znieť občianskemu hlasu vo verejnom priestore. Dúfame, že naše granty prispejú k presadzovaniu organizačnej kultúry založenej na princípoch partnerstva, zúčtovateľnosti a zdieľanej zodpovednosti medzi ich aktérmi. Veríme, že budú stimulovať spoločné advokačné aktivity na národnej i Európskej úrovni.

Poznámka: S úmyslom zabezpečiť rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov z vyšehradských krajín sa ako pracovný jazyk programu používa anglický jazyk. Uzávierka prijímania žiadostí je 1. októbra 2010 a uchádzači budú o výsledku vyrozumení do 31. januára 2011.

Viac informácií je na: http://www.batory.org.pl/english/civic/coalitions.htm  

Kontakt: Sylwia Sobiepan
tel: (48 22) 536 02 70
e-mail:coalitions@batory.org.pl
Pridané: 10.09.2010
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: