Novinky a aktuality

Nadácie v minulom roku prerozdelili vyše 21 miliónov euro

Podľa dostupných údajov poskytli súkromné nadácie v roku 2012 dary a granty v hodnote 21,1 mil. euro,  čo je porovnateľné z predchádzajúcim rokom. Takmer polovicu tejto sumy, 9 mil. euro, prerozdelili firemné nadácie.

Centrum pre filantropiu, n.o. každoročne zverejňuje rebríček najväčších nadácií. Informácie čerpá z registra nadácií spravovanom Ministerstvom vnútra SR a údajov z výročných správ nadácií doručených ministerstvu na základe zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách.

“Rebríček najväčších nadácií na Slovensku zostavujeme od roku 2006. Považujeme za dôležité informovať aj o ekonomickej situácii v sektore a úloha súkromných nadácií, podporovať verejnosprospešné projekty nie je zanedbateľná.” hovorí riaditeľ Centra pre filantropiu, Boris Strečanský.

Zatiaľ čo neziskové organizácie sa osobne podieľajú na organizovaní verejnoprospešných služieb, jednou zo základných nadačných činností je poskytovanie peňažnej i nepeňažnej podpory tretím osobám, nazývané aj ako poskytovanie grantov na realizáciu verejnoprospešných účelov. Väčšina nadácií poskytuje granty v podobe otvorených grantových programov, do ktorých sa môže prihlásiť každý, kto spĺňa kritériá podpory. 

V roku 2012 bolo na Slovensku aktívnych 727 nadácií a vzniklo 30 nových nadácií.

V rebríčku najväčších grantových nadácií sú zaradené nadácie, ktoré poskytli granty viac ako 100 tis. euro. Tieto nadácie spoločne rozdelili 84% celkovej sumy poskytnutej na verejnoprospešné aktivity či ako pomoc v núdzi.

Medzi najväčšie grantové nadácie sa rovnako ako po minulé roky zaradili Nadácia Habitat for Humanity International, Nadácia SPP, Nadácia Orange a Nadácia Pontis.

Výnosy nadácií predstavujú financie získané z 2% asignácie daní fyzických a právnických osôb,  od súkromných spoločností, od individuálnych darcov väčšinou z verejnej zbierky, granty od zahraničných darcov,  alebo aj dotácií z verejných zdrojov a v menšej miere výnosy získané vlastnou činnosťou.  Nadácie majú možnosti zhodnocovať svoj majetok a výnosy z takýchto investícií ďalej prerozdeľovať na podporu verejnoprospešných aktivít.

Rebríček najväčších nadácií v roku 2012

Pridané: 11.12.2013
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: