Novinky a aktuality

Nový univerzálny darcovský portál na Slovensku

Centrum pre filantropiu, n.o. v spolupráci so spoločnosťou SK-NIC, a.s. v týchto dňoch spúšťa nový darcovský portál – “Ľudia ľuďom” (http://ludialudom.sk/ ). Cieľom tejto iniciatívy je vytvoriť na internete otvorený a flexibilný priestor, aby si ľudia mohli navzájom pomáhať, podporiť zvyšovanie transparentnosti v neziskovom sektore a tiež podnietiť vytváranie dlhodobých vzťahov medzi darcami a príjemcami podpory.

Portál prevádzkuje 4People, n.o., ktorej zakladateľmi sú uvedené organizácie a je financovaný z príspevkov sponzorov a partnerov. Používanie príjemcami či darcami je bez poplatkov.

Do 20. júna 2010 je portál v úvodnej fáze otvorený všetkým, ktorí tu chcú predstaviť svoje výzvy (prosíme o zohľadnenie prípadných komplikácií pri registrácii). Následne po tomto termíne bude spustená darcovská časť systému, ktorá potenciálnym darcom prinesie možnosť vyhľadať si aktuálne informácie o jednotlivých výzvach, ako aj o ich predkladateľoch, a to pomocou ľubovoľne zvolených parametrov. Výzvy žiadateľov si darcovia budú môcť jednoducho vyhľadať pomocou viacerých kritérií a následne ich podporiť rôznymi spôsobmi – vrátane on-line platby, ktorá bude v prospech žiadateľov zúčtovaná minimálne každých 30 dní.
Portál „Ľudia ľuďom“ je novým priestorom na slovenskom internete, ktorý poskytuje možnosť bezplatnej prezentácie a podpory neziskových výziev širokého spektra príjemcov, fyzických alebo právnických osôb. Na rozdiel od iných existujúcich projektov – či už darcovských systémov alebo zoznamov neziskových organizácií – zverejnené výzvy o podporu nie sú obmedzované témou, obsahom, zameraním, ani povahou predkladateľa. Veríme, že ľudia si dokážu pomáhať efektívne a priamo aj sami a my prostredníctvom portálu “Ľudia ľuďom” im to chceme uľahčiť.
Portál "Ľudia ľuďom" chce vytvoriť priestor pre pomoc všetkým. Niekto chce pomáhať ľuďom, ktorí trpia a boria sa s nezavinenými problémami. Iní chcú zasa podať pomocnú ruku hlavne tým, ktorí by svoje úsilie byť lepšími, vzdelanejšími a zručnejšími nemohli bez našej podpory nikdy uskutočniť.
Veríme, že aj touto nezištnou iniciatívou prispejeme k tomu, aby sa ľudia viac zaujímali jeden o druhého a navzájom si pomáhali. Našou snahou aj v tejto iniciatíve je prispieť k tomu, aby sa darcovstvo stalo integrálnou súčasťou našej kultúry a pomôcť tým, ktorí pomoc naozaj potrebujú.
Pre použitie portálu - či už ako darca, príjemca alebo overovateľ (nová funkcia medzi internetovými darcovskými portálmi, ktoré na Slovensku fungujú) je potrebné sa zaregistrovať. Viac informácií a podporu pri registrácii na portál získate e-mailom na info@ludialudom.sk .

Pridané: 14.06.2010
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: