Novinky a aktuality

NR SR 27.mája schválila nový zákon o verejných zbierkach

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky dnes na svojej 35. schôdzi schválili nový zákon o verejných zbierkach. Ten by mal, po podpise prezidenta, vstúpiť do platnosti k 1. júlu a nahradiť tak súčasný, štyridsať rokov starý zákon.

 

Zavŕšila sa tak dvojročná spolupráca mimovládnych neziskových organizácií (MNO), ktoré sú aktívne v oblasti vykonávania verejných zbierok a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR).

 

„Ide o modernú právnu úpravu, ktorá reaguje na súčasné potreby organizácií, ktoré verejné zbierky vykonávajú. Zákon okrem iného zreálňuje lehoty, myslí na nové spôsoby prijímania darov, výrazne posilňuje transparentnosť verejných zbierok a rovnako sa snaží brániť ich zneužívaniu,“ povedal Igor Polakovič z Centra pre filantropiu, ktorý koordinoval komunikáciu medzi skupinou MNO[i] a MV SR.

 

„K zákonu sme od začiatku pristupovali pod mottom „verejné zbierky pod verejnou kontrolou“,  pretože považujeme za dôležité posilňovať dôveru verejnosti voči ich organizátorom,“ povedal Polakovič.  Ľudia si po novom budú môcť vyhľadať potrebné údaje nielen v Registri verejných zbierok, ale aj na webových sídlach organizátorov.  „Veľmi nás teší, že zákon získal podporu naprieč celým politickým spektrom a zahlasovalo zaň až 130 poslancov a poslankýň,“ dodal. 

MNO, ktoré sa zúčastňovali na prácach na novom zákone veria, že spolupráca s MV SR sa schválením zákona neskončí a bude pokračovať nielen pri jeho implementácii, ale aj prípadnom riešení problémov, ktoré sa môžu pri jeho praktickom uplatňovaní objaviť.

 

Najdôležitejšie zmeny:

  1. Po novom nebudú organizácie žiadať o povolenie vykonávať verejnú zbierku, ale budú sa registrovať, pričom musia spĺňať zákonom predpísané podmienky.
  2. Verejnú zbierku budú môcť vykonávať iba neziskové právnické osoby.
  3. Vznikne nový, oveľa podrobnejší Register verejných zbierok, ktorý bude obsahovať viac údajov, okrem iného aj podrobnosti o výnosoch, nákladoch a samozrejme použití čistého výnosu.
  4. Maximálny limit možných nákladov spojených s organizovaním verejnej zbierky sa znižuje z pôvodných 50% na 25%[ii].
  5. Organizácie budú mať po skončení zbierky 12 mesiacov na to, aby použili jej výnos a predložili záverečnú správu správnemu orgánu.
  6. Pre zbierky s celoslovenskom pôsobnosťou a zbierky, ktorých výnos smeruje do zahraničia zostáva správnym orgánom Ministerstvo vnútra slovenskej republiky. Registrácia takýchto zbierok na príslušnom okresnom úrade sa bude vykonávať v prípade, ak sa zbierka bude vykonávať v jeho územnom obvode.
  7. Pouličné verejné zbierky (zbierky do prenosnej pokladničky) už nebude možné vykonávať celoročne, ale maximálne 14 dní v jednom kalendárnom roku.
  8. Vykonávanie zbierky povolenej podľa doterajších predpisov[iii] musí byť ukončené do 31. júla 2014. Organizácie, ktoré chcú v zbierke pokračovať by si ju tak mali zaregistrovať podľa nového zákona v období medzi 1. júlom a 15. júlom 2014.

 

 [i] Amnesty International Slovensko, Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Centrum pre filantropiu, n.o., Človek v ohrození, Divé Maky, Dobrý anjel, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Fórum donorov, Greenpeace Slovensko, Liga proti rakovine, Liga za duševné zdravie SR, Nadácia Integra, Nadácia Pontis, Nadácia pre deti Slovenska, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím, Občianske združenie WellGiving, Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR, Slovenská katolícka charita, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenský Červený kríž, Slovenský skauting, Slovenský výbor pre UNICEF, Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar a Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

 

[ii] Podľa analýzy Centra pre filantropiu, n.o. pritom náklady na vykonávanie zbierok pri desiatich najväčších zbierkach za rok 2013 nepresiahli 6% z vyzbieranej sumy: http://www.cpf.sk/sk/novinky-a-aktuality/verejne-zbierky-na-slovensku-nestracaju-popularitu/

 

[iii] Zákon č. 63/1973 Zb.

Pridané: 27.05.2014
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: