Novinky a aktuality

Pochod tolerancie a solidarity

Rómsky inštitút pozýva na Pochod tolerancie.

Napätie v našej spoločnosti sa s blížiacimi voľbami stupňuje. Množia sa prejavy neslušnosti, netolerantnosti a nedostatočného rešpektu voči druhým. Sme presvedčení, že ľudia dobrej vôle – občania SR bez ohľadu na národnosť, farbu pleti a iné znaky, ktorými sa vzájomne odlišujú – by mali demonštrovať spolupatričnosť a odhodlanie budovať slušnú spoločnosť.

V utorok 8. júna 2010 v čase od 16.30 do 18.30 sa bude v Bratislave konať sprievod ľudí dobrej vôle pod názvom Pochod tolerancie.

Cieľom je vyjadriť túžbu účastníkov po normálnej, tolerantnej spoločnosti, kde prevláda vzájomné porozumenie a rešpekt k druhému.

Pochod symbolicky začne v Medickej záhrade pri soche najväčšieho maďarského básnika Sándora Petőfiho a skončí pri soche gen. Milana Rastislava Štefánika, jedného zo zakladateľov novodobej slovenskej štátnosti, v komplexe Eurovea. (Trasa: Medická záhrada, Poľná, Karadžičova, Dostojevský rad, SND, socha MRŠ). Na začiatku i na konci bude krátky kultúrny program a maximálne 10 minút hovoreného slova. Podujatie je nepolitické. Každý/každá, kto súhlasí s cieľmi pochodu, je vítaný/vítaná.

Heslá pochodu:
Vzhľadom na situáciu na Slovensku vzniknutú následkom rozsiahlych povodní, s ktorou sme pri organizovaní Pochodu tolerancie nerátali, rozhodli sme sa rozšíriť názov pochodu na Pochod tolerancie a solidarity -- Tolerancia és szolidaritás menet. Na podujatí okrem myšlienky občianskej spolupatričnosti k iným silne zaznie aj myšlienka spolupatričnosti a solidarity s trpiacimi, vrátane výzvy účastníkov pochodu prispieť na pomoc poškodeným.

* POCHOD TOLERANCIE!
* SLOVENSKO-MAĎARSKÉ POROZUMENIE!
* REŠPEKT VOČI INÝM!
* VECNÝ DIALÓG!
* DOSŤ BOLO ZLÉHO POČASIA!
* VIAC UŠAMI AKO ÚSTAMI!
* ALL DIFFERENT, ALL EQUAL!

Za organizátorov:

* Kálmán Petőcz, bývalý veľvyslanec, programový riaditeľ Fórum inštitútu pre výskum menšín
* Tímea Tóth, predsedníčka Študentskej siete – Diákhálózat
* Peter Marianek, predseda Hnutia Human
* Andrej Findor, vysokoškolský pedagóg, Univerzita Komenského
* Daniel Borský, občan, Bratislava
* Dagmar Horná, UNESCO Chair for Human Rights, Univerzita Komenského

Pridané: 08.06.2010
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: