Novinky a aktuality

Podporujeme Klimatický štrajk 20. septembra 2019 11.00 - 13.00

My, dolupodpísané mimovládne organizácie sme si vedomé toho, že situácia ohľadom klimatickej krízy je vážna. Po celom svete môžeme sledovať výskyt rekordne vysokých teplôt, sucho a iné extrémne prejavy počasia. Zažívame masové vymieranie živočíchov a po celom svete dochádza k rapídnemu úbytku biodiverzity. Dopady klimatickej zmeny už dávno vplývajú na celú (široko ponímanú) oblasť životného prostredia. Majú nielen environmentálne, ale aj ekonomické a sociálne následky. Zhoršuje sa dostupnosť potravy a pitnej vody, extrémne počasie ničí ľuďom domovy. Klimatická kríza prispieva k nárastu cien potravín, prehlbovaniu chudoby, hladu a chorobnosti, a tým aj k masovej migrácii z najhoršie postihnutých oblastí. Zvyšuje sa riziko násilia a vojnových konfliktov. Klimatická kríza je tu a my musíme konečne začať konať.

 

Vedci už desiatky rokov upozorňujú, že za súčasnú zmenu klímy je primárne zodpovedná ľudská činnosť, najmä spaľovanie fosílnych palív či neschopnosť ochrániť lesy a pôdu. Ak sa chceme vyhnúť otepleniu o viac ako 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnej dobe, čo už by malo podľa vedeckých modelov ďalekosiahle následky na existenciu planéty a ľudstva*, musíme v nasledujúcich desaťročiach znížiť emisie skleníkových plynov takmer o polovicu. To znamená, že konať musíme okamžite.

 

Okrem sľubov a stratégií si musíme konečne stanoviť aj konkrétne kroky pre čo najrýchlejšie znižovanie emisií skleníkových plynov a prechod na bezuhlíkovú ekonomiku. Riešenie klimatickej krízy si vyžaduje podporu a zapojenie nás všetkých - musíme nielen zmeniť naše každodenné správanie, ale aj spojiť sily a žiadať systémové zmeny v spoločnosti.

 

S nádejou sledujeme rozmach študentského hnutia Fridays For Future, ktoré po celom svete už rok organizuje študentské štrajky za klímu. Sme radi, že podobné hnutie existuje aj na Slovensku. Uvedomujeme si, že klimatická kríza je natoľko vážny problém, že sa ňou musíme zaoberať všetci, vo všetkých sférach spoločnosti. 

 

Rozhodli sme sa vypočuť výzvu študentského hnutia a pripájame sa k účasti na klimatickom štrajku, ktorý sa uskutoční 20. septembra 2019 o 11.00 h na námestiach v Bratislave, Košiciach, Bánské Bystrici a Žiline.

 

Budúcnosť ďalších generácií je v našich rukách. Prístup politikov ku klimatickej kríze dokážeme zmeniť iba spoločne. Už nie je na čo čakať, premárnili sme už množstvo času. Vyzývame aj našich podporovateľov a širokú verejnosť, aby 20. septembra prišli pridať svoj hlas za budúcnosť nás všetkých.

 

12. 9. 2019

 

* Pozn:

- IPCC's Special Report (OSN, 2018) - https://www.ipcc.ch/sr15/

- Ak má oteplenie spôsobiť len obmedzené škody, musia emisie o 30 rokov klesnúť na nulu (EURACTIV.sk, 22. 10. 2018) - https://euractiv.sk/section/klima/news/ak-ma-oteplenie

-sposobit-len-obmedzene-skody-musia-emisie-o-30-rokov-klesnut-na-nulu/ 

 

 

Podpísané organizácie:

Greenpeace Slovensko

My sme les

WWF Slovensko

Via Iuris

Priatelia Zeme - CEPA

Priatelia Zeme - SPZ

Slovenský ochranársky snem

Helsinský výbor pre ľudské práva na Slovensku

Človek v ohrození

Amnesty International Slovensko

Sloboda zvierat

Cyklokoalícia

Green Foundation

PDCS Slovensko

SOS BirdLife

Nadácia Ekopolis

Združenie Slatinka

Nadácia Pontis

Nadácia Zastavme korupciu

Ochrana dravcov na Slovensku

Regionálne ekologické centrum - REC Bratislava

PRALES

Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy - CEPTA

Nadácia otvorenej spoločnosti

Centrum pre filantropiu - Cpf

Občan, demokracia a zodpovednosť - ODZ

Inštitút pre verejné otázky - IVO

Poradňa pre občianske a ľudské práva

feministická organizácia ASPEKT

Možnosť voľby

Spoločnosť pre trvalo udržateľný život - STUŽ/SR

Karpatský rozvojový inštitút - KRI

Inštitút vodnej politiky

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ

ZO SZOPK Slovenský raj

ZO SZOPK Košice 2013

ZO SZOPK Trebišov

ZO č. 6 SZOPK Bratislava

MV SZOPK Vysoké Tatry

MV SZOPK Bratislava

EsFem

Aliancia žien Slovenska

Aliancia žien – Cesta späť

Iniciatíva Inakosť

Dúhový PRIDE Bratislava

OLYMP

Združenie ochranárov severovýchodného Slovenska PČOLA

SOSNA

OZ Brečtan Nové Mesto nad Váhom

OZ Natura Rusovce

OI za životné prostredie v Starom Meste

Iniciatíva Bratislava otvorene

Iniciatíva Naše Karpaty

OZ Bratislava fotogenická

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

MAMILA, o. z.

Fenestra

OZ Proti prúdu

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín - CEA

ArTUR - trvaloudržateľná architektúra

CEEV Živica

Budovy pre budúcnosť

Liga za ľudské práva

Inštitút pre pasívne domy - iEPD

 
Pridané: 12.09.2019
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: