Novinky a aktuality

Pozývame vás na krst Koalície pre podporu individuálneho darcovstva

POZVÁNKA

Na podujatie spojené so zahájením činnosti

Koalície pre podporu individuálneho darcovstva

štvrtok, 7. apríla 2011 o 13:30
OPEN Gallery*, Baštová 5, Bratislava

Dovoľujeme si Vás v mene 12 mimovládnych neziskových organizácií pozvať na podujatie, ktorým bude oficiálne zahájená činnosť Koalície pre podporu individuálneho darcovstva na Slovensku. Účastníkom podujatia sa prihovorí splnomocnenec Vlády SR pre občiansku spoločnosť Filip Vagač.

Hlavným bodom tohto stretnutia bude podpis Dohody o spolupráci medzi 12 neziskovými mimovládnymi organizáciami, ktoré chcú spoločným úsilím rozvíjať vzťah medzi darcami a neziskovkami na kvalitatívne inú úroveň.

Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva vzniká s cieľom prispieť k zlepšeniu darcovského prostredia na Slovensku s dôrazom na rozvoj a podporu pravidelného individuálneho darcovstva ako aj na transparentnosť a etiku fundraisingu.

Koalícia bude komunikovať s relevantnými partnermi z podnikateľského prostredia i verejného sektora – bankami, mobilnými operátormi či prevádzkovateľmi poštových služieb a ďalšími, s cieľom odstraňovania bariér pre individuálne darcovstvo a zvyšovania dôveryhodnosti fundraisingu pre verejnoprospešné ciele.

Nastal čas dostať individuálne darcovstvo na Slovensku do 21. storočia.

Kontakt:
Igor Polakovič
mobil: 0905 324987
email: polakovic@changenet.sk
Centrum pre filantropiu
Kozia 11, 811 03 Bratislava
Pridané: 06.04.2011
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: