Novinky a aktuality

Program Prekročme spolu bariéry pozná svoje víťazné projekty

V roku 2009 vyhlásilo Konto Orange nový grantový program s názvom Prekročme spolu bariéry zameraný na zdravotne a sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľov s cieľom zvyšovania ich šancí na zaradenie sa do spoločnosti, odstraňovania sociálnej izolácie a zlepšovania prístupu k rôznym oblastiam spoločenského života.

Cieľom programu je prispieť k sociálnej inklúzii, zmierňovaniu sociálnych rozdielov a odstraňovaniu sociálnej vylúčenosti vyššie uvedených cieľových skupín.

Cieľovou skupinou programu boli ľudia čeliaci riziku sociálneho vylúčenia:

• Občania so zdravotným postihnutím (ľudia s mentálnym, telesným alebo zmyslovým postihnutím)
• Rodiny s deťmi (najmä neúplné rodiny a rodiny s väčším počtom detí, dysfunkčné rodiny)
• Národnostné menšiny
• Ostatné zraniteľné skupiny obyvateľstva (drogovo závislí, týrané a zneužívané deti, obete domáceho násilia, ženy na vidieku, páchatelia trestnej činnosti po výkone trestu, deti po ukončení ústavnej alebo ochrannej výchovy, osoby so sťaženým prístupom k bývaniu alebo úplne bez domova, mládež vyrastajúca v znevýhodnenom sociálnom a rodinnom prostredí).

Do dátumu uzávierky programu - 25.3.2009 bolo doručených 261 projektov z celého Slovenska. Najviac projektov - 70  predložili organizácie z Bratislavského kraja.

Projekty hodnotila nezávislá odborná hodnotiaca komisia, ktorá na základe vopred zverejnených kritérií odporučila na podporu 51 projektov v celkovej sume 100 000 Eur. Tie následne odsúhlasila správna rada Konta Orange.

Zoznam podporených projektov spolu s krátkou anotáciou nájdete na tomto mieste:

Zoznam podporených projektov Prekročme spolu bariéry 2009

Pridané: 02.06.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: