Novinky a aktuality

Program Šanca pre váš región má už známe výsledky - 53 podporených projektov

V roku 2009 vyhlásilo Konto Orange už 5. ročník úspešného grantového programu Šanca pre váš región, ktorého dlhodobou misiou je rozvoj regiónov Slovenska za pomoci aktívnych občanov. Formou menších grantov chce podporovať najmä iniciatívy samotných aktívnych občanov, ktorí chcú meniť a skvalitňovať prostredie v ktorom žijú a napomáhať tak svojmu regiónu a jeho obyvateľom.

Cieľom programu je podporovať rozvoj regionóv Slovenska prostredníctvom podpory komunitného života, zachovávania a rozvoja kultúry v regiónoch, zvyšovaním informovanosti obyvateľov regiónov ako aj ich návštevníkov, rozvojom regionálneho cestovného ruchu, zachovávaním prírodných a kultúrnych pamiatok, vytváraním miest pre stretávanie miestnej komunity, vytváraním príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času, zdôrazňovaním historicko-kultúrneho významu jednotlivých regiónov...

Do dátumu uzávierky - 7.apríla 2009 bolo doručených 341 projektov z celého Slovenska.

Prehľad predložených projektov podľa kraja, v ktorom budú realizované:

Bratislavský kraj - 29 projektov

Banskobystrický kraj - 68 projektov

Košický kraj - 49 projektov

Nitriansky kraj - 36 projektov

Prešovský kraj - 51 projektov

Trenčiansky kraj - 31 projektov

Trnavský kraj - 27 projektov

Žilinský kraj - 50 projektov

Projekty prešli regionálnymi hodnotiami komisiami (v každom kraji bola vytvorená nezávislá hodnotiaca komisia) a správnou radou Konta Orange, n.f.

Hodnotiace komisie a správna rada Konta Orange odporučili na podporu 53 najkvalitnejších projektov z celého Slovenska v celkovej sume 105 000 Eur.

Zoznam podporených projektov nájdete na tomto mieste (kliknite):

Zoznam podporených projektov

Výsledky sú od 22. mája 2009 zverejnené aj na webovej stránke Konta Orange v časti Aktuálne (www.kontoorange.sk).


Pridané: 21.05.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: