Novinky a aktuality

Program Tu sa nám páči tu chceme žiť, grantový program pre aktívnych ľudí má webovú stánku

www.tusanampacituchcemezit.sk

Už piaty rok spoločnosť Baumit darováva finančné prostriedky najprehľadnejším spôsobom – otvoreným grantovým programom, ktorý má jasne definované podmienky a požiadavky. V otvorenom grantovom procese má každý záujemca rovnaké šance uspieť. Informácia o možnosti získať dar je široko medializovaná, konzultácie sú poskytované všetkým, ktorí prejavia záujem. Kritéria posudzovania sú verejne známe, a tak šanca získať dar je pre všetkých rovnaká. Rozhodnutie o podporení projektov je na externých regionálnych posudzovateľoch, posudzovateľkách, ktoré sú vybrané Centrom pre filantropiu. Výsledky podpory sú verejne dostupné na internete a sú zasielané všetkým, ktorí sa zúčastnili výberu aj ďalším záujemcom, ktorí o výsledky prejavia záujem.

Východiskom programu Tu sa nám páči tu chceme žiť je myšlienka, že ľudia, ktorí sa zaujímajú a chcú meniť svet okolo seba majú možnosť zapojiť sa a získať finančnú pomoc pri zmene svojho okolia. Základnou ideou programu je účasť ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú alebo pracujú, ich ochota pomôcť pri premene verejného priestranstva svojou dobrovoľníckou prácou, materiálnou pomocou, myšlienkami, nápadmi... Veríme, že chcieť znamená môcť. Chcieť je podľa nás to najdôležitejšie čo ľudia potrebujú na realizáciu zmien. Zmien k lepšiemu.

Tento program je o podpore ľudí, ktorí pomáhajú pri vzniku zmysluplných, funkčných verejných priestranstiev – miest , kde žijú.

Spoločnosť Baumit v spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. už päť rokov podporuje aktívnych ľudí z celého Slovenska, ktorí chcú prispieť k zlepšeniu svojho prostredia priamo v lokalite, regióne, v ktorom žijú. Počas štyroch ročníkov sme podporili sumou 2 mil. Sk a pomohli 47-tim aktivitám.

Pridané: 22.10.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: