Novinky a aktuality

ReŠtart Slovensko 2014

ReŠtart Slovensko 2014 nadväzuje na 2 úspešné ročníky, ktoré v roku 2012 a 2013 realizovalo CpF. Projekt zapojí občanov do vývoja riešení pre zlepšenie problémov v oblasti transparentnosti a efektívnosti spravovania vecí verejných, boja proti korupcii, podpory právneho štátu a otvorenosti, či v oblasti rovnosti a tolerancie.

Cieľom projektu je podpora najlepších projektov prinášajúcich spoločenskú zmenu, ktoré vďaka využitiu moderných technológií prispejú k formovaniu otvorenejšej a informovanejšej občianskej spoločnosti. Minimálne 3 najlepšie projekty získajú finančný grant na rozbeh. Súťažné nápady budeme zbierať na novovytvorenej platforme prístupnej verejnosti, ktorá bude zároveň slúžiť ako interaktívny online priestor pre prezentáciu jednotlivých nápadov/projektov, ku ktorým sa bude môcť vyjadriť aj samotná verejnosť a prípadne tieto nápady podporiť už v úvodných fázach prípravy, či už dobrovoľníckou pomocou alebo finančne.

Nápady bude posudzovať odborná porota, ktorá zohľadní predovšetkým realizovateľnosť predložených ideí,  ich využiteľnosť  širokou verejnosťou  či ich následnú rozšíriteľnosť. Osem najlepších nápadov postúpi do ďalšieho kola, v ktorom zorganizujeme víkendový Hackaton pre tímy zložené z predkladateľov ideí a dobrovoľníkov z radov programátorov, vývojárov, grafikov a odborníkov na komunikáciu. Počas víkendu, ale aj následne budú tímy pracovať na ich technickej realizácii.

Po doplnení vytvorených prototypov na platforme, bude spustené hlasovanie verejnosti o najlepšie projekty. Súťaž vyvrcholí na spoločenskom podujatí, kde budú tímy prezentovať svoje prototypy a kde vyhlásime víťazov verejného hlasovania.

Ďalšie informácie budeme postupne dopĺňať. Ak však patríte medzi tých aktívnejších, ktorí majú kopec nápadov, ako offline problémy v spoločnosti riešiť online prostriedkami, už teraz môžete uvažovať nad témami "Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných" a "Rovnosť a tolerancia". 

Tešíme sa!

 

Projekt ReŠtart Slovensko 2014 bol podporený sumou 31500 eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu ReŠtart Slovensko 2014 je Posilnenie aktívneho občianstva. 

                        

Pridané: 12.09.2014
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: