Novinky a aktuality

Slovenská humanitná rada vyhlasuje Cenu Dar roka.

Cena Dar roka patrí v Európe doteraz k ojedinelým spôsobom poďakovania známym i neznámym, jednotlivcom ale aj kolektívom, ktorí pomáhali a pomáhajú ľuďom v krajnej núdzi, v ťažkých životných situáciách, v kríze, aj v ohrození života. Slovenskej humanitnej rade záleží na vyslovení vďaky čestným a statočným ľuďom za preukázanú pomoc a solidaritu postihnutým, slabým, chorým a odkázaným na pomoc iných. Chce sa aj tohto roku pričiniť čo najlepšie o to, aby mimoriadne humanitné skutky a významné dobrovoľnícke aktivity vykonané v minulom roku 2010 nezostali bez povšimnutia verejnosti. Veríme, že aj tentoraz na adresu Slovenskej humanitnej rady prídu opäť desiatky oprávnených návrhov na Cenu Dar roka 2010.

Uzávierka pre návrhov na ocenenie Dar roka je 28. februára 2011. Návrhy zasielajte na adresu: Slovenská humanitná rada, Páričkova 18, 821 08 Bratislava. Na obálku môžete pripísať heslo: Dar roka. Svoje návrhy na ocenenie môžete poslať aj na e-mail: tlacove.shr@changenet.sk

O udelení morálneho ocenenia Dar roka 2010 rozhodne 11-členná nezávislá Čestná komisia Slovenskej humanitnej rady. Ako je známe, ocenenie udeľuje nielen za materiálne a finančné dary, aj za dobré nápady a služby, ktoré pomohli konkrétnym ľuďom v núdzi či ináč postihnutým a znevýhodneným ľuďom, ktorí pomoc vlani naozaj potrebovali.

Stále pribúda aj ľudí, ktorí stratili prácu a niektorí i strechu nad hlavou nie vlastnou vinou a nutne potrebovali naliehavú pomoc. Tí, ktorí niekomu pomohli dostať sa z krajne zlej životnej situácie, ktorú im spôsobila nezamestnanosť či iné nešťastie, si tiež zaslúžia morálne ocenenie. Veríme, že na adresu SHR prídu aj návrhy na ocenenie za pomoc jednotlivcom a rodinám v krajnej núdzi.

Návrhy, ktoré očakávame, bývajú však vždy len zlomkom z celkového možného počtu návrhov na ocenenie ľudí, ktoré si ocenenie skutočne zaslúžia. Dúfame, že nemálo spoluobčanov si zo skutkov ľudí, navrhnutých na ocenenie, naozaj vezme príklad a že sa Slovenskej humanitnej rade aj tohto roku podarí udeliť Cenu dar roka 2010 za mimoriadne humánne skutky a činy hodné úcty a obdivu. Sme presvedčení, že aj v roku 2010 na Slovensku pribudlo veľa skutkov ľudskosti a solidarity, na ktoré môže byť celé Slovensko hrdé.

Viac informácii nájdete na : http://www.shr.sk/darroka.htm
Pridané: 19.01.2011
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: