Novinky a aktuality

Sme súčasťou nového projektu na podporu hnutia komunitných nadácii v Európe

Poslaním Európskej iniciatívy pre komunitné nadácie (ECFI) je podporovať a rozvíjať strešné asociácie komunitných nadácii v Európe a posilňovať väzby medzi jednotlivými komunitnými nadáciami na medzinárodnej úrovni. Ide o dlhodobý projekt s podporou viacerých nadácii (C.S. Mott Foundation, Robert Bosch Foundation, Körber Foundation).

Ako sa ukazuje na základe skúsenosti z Nemecka i Veľlkej Británie i ďalších krajín, existencia efektívnych strešných organizácii pomáha kvalitatívnemu i kvantiatívnemu rozvoju hnutia v krajinách, kde takéto strešné organizácie dlhodobejšie pôsobia.

ECFI bude usilovať o lepšie presadzovanie záujmov komunitných nadácii na Európskej úrovni, zbierať informácie o činnosti komunitných nadácií v Európe a organizovať štúdijné cesty a vzdelávacie podujatia zamerané na výmenu skúseností. Každé dva roky sa uskutoční celoeurópska konferencia komunitných nadácii vo Veľkej Británii.

Projekt administruje Bundesverband Deutscher Stiftungen (Spolkový zväz nemeckých nadácií) v Berlíne v spolupráci s UK Community Foundations v Londýne a Centrom pre filantropiu n.o. v Bratislave.

Úlohou Centra pre filantropiu bude zabezpečovanie aktivít a programov spojených s výmenou skúseností a peer-learningom medzi komunitnými nadáciami v Európe.
 

Komunitné nadácie na Slovensku a v Európe

Na Slovensku pôsobí 8 komunitných nadácii pričom prvá z nich bola založená v r. 1994 v Banskej Bystrici. Ďalšie sú v Bratislave, Pezinku, Nitre, Trenčíne, Liptove, Bardejove a Sabinove. Komunitné nadácie sú zakladané občanmi na konkrétnom území mesta či regiónu s cieľom zvyšovania kvality života občanov. Získavajú dary od občanov a firiem a investujú ich späť do geograficky definovanej komunity podľa potrieb, ktoré si definujú samotní občania danej komunity. Vyznávajú hodnoty dobrovoľníctva, participácie a občianstva. V Európe pôsobí spolu približne 650 komunitných nadácii.
 

Tlačová správa: http://www.stiftungen.org/en/press/press-releases.html

Pridané: 05.01.2016
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: