Novinky a aktuality

Sme súčasťou slovenskej spoločnosti - výzva MNO

Vyzývame predstaviteľov súčasnej vlády tak, ako sme vyzývali ich predchodcov. Pokračujme spolu tam, kde sme skončili. Pokračujme v spoločnom dialógu o podobe našej spoločnosti. Sadnime si spolu na pôde vládneho Výboru pre MNO alebo Rady vlády a nastavme spolu mechanizmy partnerstva a spolupráce.

Hovorme o inštitúte splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti a o napĺňaní vízií a stratégií, ktoré sme spolu s ním pripravili. Pokračujme v iniciatíve za otvorené vládnutie a napĺňaní základných princípov Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku.

Realizujeme služby vo verejnom záujme, čím sa spolupodieľame na plnení základných úloh štátu, ktoré určuje ústava. Vzdelávame. Liečime. Poskytujeme starostlivosť sociálne odkázaným. Prispievame ku kvalite životného prostredia. Pomáhame tvorbe vo všetkých oblastiach kultúry. Zachraňujeme naše kultúrne a historické dedičstvo. Športujeme pre radosť a zdravie. Obhajujeme ľudské a občianske práva tých, ktorí sú spoločnosťou zanedbávaní.

Bádame a skúmame. Podieľame sa na napredovaní našej spoločnosti. Venujeme sa výskumu v prípadoch, keď dopad investície do bádania je neistý. Venujeme sa aplikácii tohto výskumu tam, kde očakávame jeho reálne dopady a dokážeme spätnú väzbu využiť pre jeho skvalitnenie.

Kontrolujeme, chválime a kritizujme. Prispievame tak ku kvalite života v našej spoločnosti, napomáhame občanom - jednotlivcom uplatňovať svoje právo spravovať veci verejné kultivovane a aj mimo volebného aktu. Chceme, aby hlas, kritizujúci zásah do intímnej oblasti občana Slovenskej republiky, hoci aj z hľadiska spoločnosti a štátu zanedbateľný, neostal nevypočutý. Chceme aby naša spätná väzba vo verejnej politike, oslobodená od rôznych závislostí daných straníckou politikou mohla byť podkladom na pozitívne zmeny v nej.

Pomáhame predovšetkým občanom tejto spoločnosti, ale aj s pomocou občanov tejto spoločnosti. Motivujeme k prejavom dobrovoľníctva a darcovstva, k verejnej aktivite.

Pracujeme v priestore verejnej politiky, nie však z pozície politických strán. Napriek tomu, že pre skvalitnenie našej práce si zakladáme rôzne typy mimovládnych neziskových organizácií, ktoré sú schopné ďalej združovať sa v rôznych platformách, asociáciách, či združeniach, záujem občana –jednotlivca ostáva našim poslaním, cieľom, programom a aj energiou.

Predstavujeme časť našej spoločnosti, ktorá bola obnovená v časoch spoločenských zmien v nedávnej minulosti. Snažíme sa presvedčiť o našom prínose pre spoločnosť. Chceme pomáhať. Chceme počúvať. Ale chceme byť aj počutí.
Marcel Zajac
zástupca Ekofóra, platformy environmentálnych mimovládnych organizácií a podpredseda Výboru pre MNO pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.


Podpísané platformy MVO:
Marcel Zajac Ekofórum
Marcela Dobešová, Fórum života
Lucia Faltinová, Fórum Donorov
Alžbeta Mráčková, Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii
Ľubica Lahká, Asociácia komunitných nadácií Slovenska
Myrtil Nagy, Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku
Milada Dobrotková, Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Helena Woleková, SocioFórum
Nora Beňaková, Platforma mimovládnych rozvojových organizácií
Štefan Smrekovský, Platforma združenia horských a ostatých záchranných systémov SR
Silvia Kostelná, Slovenský Červený kríž
Soňa Holíková, Únia materských centier
Vladimír Sendrei, Poradný orgán splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Richard Medal, Spoločnosť environmentálnych výchovných programov Špirála
Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada
Zuzana Magurová, Ženská loby Slovenska,
Branislav Mamojka, Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR
Ondrej Gallo, Rada mládeže Slovenska

Martin Bútora, člen vládneho výboru pre MVO
Boris Strečanský, člen vládneho výboru pre MVO
Laura Dittel, člen vládneho výboru pre MVO
Peter Madveď, člen vládneho výboru pre MVO
Juraj Rizman, člen vládneho výboru pre MVO


Viac na: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=654460#ixzz1tiUyRXMI
Pridané: 02.05.2012
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: