Novinky a aktuality

Štát iba trpí občiansku spoločnosť

Štát iba trpí občiansku spoločnosť Boris Strečanský 22. novembra 2006 Akú tvár si to Smer pokúša zachovať? Nedávny (z 23.11.2006) návrh Ústavnoprávneho výboru NR SR na obmedzenie právnických osôb poukázať 2% z dane do výšky 1 mil. Sk, zvýšiť minimálnu hranicu pre poukazovanie 2% z dane pre fyzické osoby z 20 Sk na 100 Sk je pokusom SMERU-SD presadiť si za každú cenu svoje a ušetriť 300 mil. korún tam, kde by sociálna-demokracia mala šetriť najmenej – na solidarite. Návrh na obmedzenie právnických osôb vo výške asignácia nie je ničím iným ako ďalším signálom nedôvery tejto politickej garnitúry k podnikateľskému prostrediu. Znamená to, že všetci alebo väčšina tých, ktorí mohli poukázať viac ako 1 mil. Sk v rámci daňovej asignácie tieto prostriedky zneužili? Znamená to, že ak má niekto viac na rozdelenie a pomoc, je nevyhnutne podozrivý a je potrebné mu pristrihnúť krídelka? A tí, čo prelezú pod stanovenú latku, tí sú zase bez akýchkoľvek problémov? Je poľutovaniahodné, že sa v praktických otázkach verejnej politiky stretávame s týmto postojom v novembri 2006, 17 rokov po novembri, ktorý dal bodku za pokusom o glajchšaltovanie spoločnosti. Problém daňovej asignácie vôbec nespočíva v jej výške, ale v tom či tieto prostriedky napĺňajú potreby našej spoločnosti. K tomu však argumenty predkladateľov návrhu novely zákona vôbec nezazneli. Je tak viac než zrejmé, že opäť prevážil politický účel nad zasádami a vecnou diskusiou. Nezmyselne a nadnesene vyznieva v tomto kontexte aj ochota štátu nahradiť od r. 2007 daňovú asignáciu daňovou motiváciou v podobe odpočítateľnej položky púheho 1% z daňového základu pre jednotlivcov a firmy. Mimovládne organizácie tvrdia, že zdroje pre podporu občianskej spoločnosti klesajú a v porovnaní s okolitými krajinami sú nízke. Občianska spoločnosť na Slovensku kríva a nie je to len kvôli pasivite, nezáujmu či konzumnej orientácií, ale aj kvôli signálom, ktoré vydáva štát napríklad v tom, či povzbudzuje občanov o záujem o veci verejné, alebo či ich len trpí, či vidí v občianskej spoločnosti partnera a povzbudenie pre budúcnosť našej krajiny, alebo prekážku pri mocenskom ovládnutí krajiny. Problémy ako prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zdravotnej starostlivosti, starostlivosť o starších občanov a otázka starnutia populácie, medzietnických vzťahov, neznášanlivosti, či nerozvinutého prostredia pre kultúrne aktivity a mnohé iné otázky, ktoré tlačí Slovensko pred sebou nevyrieši len rast HDP a zopár politických strán, ktoré si delia milardové dotácie a podiel na moci. S problémami by sme sa ako moderná spoločnosť úspešnejšie vysporiadavali najmä vtedy, ak by sa na ich riešení intenzívnejšie podieľala aj občianska spoločnosť. A to bez prekážok a obštrukcií kladených štátom.
Pridané: 27.11.2006
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: