Novinky a aktuality

Tretí sektor chce ukázať, že Pomáhať Spolu má zmysel

Iniciátorom kampane Pomáhame Spolu je Komora mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre MNO. Jej cieľom je priblížiť širokej verejnosti konkrétne výsledky projektov a aktivít podporených z asignácie firiem. Možnosť právnických osôb darovať 2% z daní na dobročinné účely sa rokmi osvedčila a stala sa pre neziskové organizácie kľúčovým zdrojom financovania mnohých verejno-prospešných projektov,“ hovorí Marcel Zajac, predseda komory mimovládnych neziskových organizácií. „Vážime si, že vláda aj parlament už desaťročie touto unikátnou formou podporujú nenahraditeľné miesto tretieho sektora v našej spoločnosti. Aj preto s obavami sledujeme postupné znižovanie podielu darovanej dane firiem, ktorý má budúci rok klesnúť na 1%.

30 miliónov eur ročne robí zo Slovenska lepšie miesto pre život

2% asignácie právnických osôb tvoria dôležitú časť finančnej podpory tretieho sektora. Pre mnohé neziskové organizácie predstavujú až polovicu z ich celkových príjmov. Vďaka 30 miliónom eur z asignácie dane ročne tu funguje pomoc chorým alebo znevýhodneným ľuďom, seniorom, deťom, rozvíja sa vzdelávanie a kultúra, skrášľuje sa naše okolie či chráni príroda. Neziskové organizácie postupne rozvíjajú i iné formy financovania, najmä individuálne či firemné darcovstvo. No asignácia je akýmsi základom, existenčnou istotou, na ktorej môžu stavať. Nerúcajme základy,“ hovorí Pavel Hrica, programový riaditeľ Nadácie Pontis.

Podpora verejného sektora

Prostriedky z asignácie od právnických osôb nepomáhajú len občianskym združeniam, ale tiež jednotlivcom, cirkevným organizáciám a v podobnom objeme tiež stovkám verejných inštitúcií zriadených štátom alebo samosprávami. „Školy, škôlky, nemocnice či domovy sociálnych služieb a pod. získali v roku 2014 od firemných nadácií dary vo výške 2,7 mil. eur, čo predstavuje takmer 40% celkového objemu, s ktorým firemné nadácie v minulom roku disponovali. Verejný sektor je významným príjemcom prostriedkov z daňovej asignácie firiem, o tie sa ale musí uchádzať v otvorených grantových súťažiach spolu so subjektmi neziskového sektora. Obom sa v nich darí približne pol na pol," hovorí Fedor Blaščák, filozof a občiansky aktivista.

Nahláste netransparentné zaobchádzanie s 2%

Súčasťou  kampane Pomáhame Spolu je aj webstránka, na ktorej môžu ľudia či organizácie nahlásiť netransparentné nakladanie s príjmami z 2%. „ Je aj v našom záujme, aby sa s príjmami z asignácie 2% zaobchádzalo čo najtransparentnejšie. Preto sme sami vytvorili nástroj kontroly, ktorého cieľom je zbierať a následne aj riešiť podnety týkajúce sa netransparentného nakladania s 2%. Vieme, že takéto veci sa dejú, a preto sa im chceme venovať,“ hovorí  Soňa Lexmanová, výkonná riaditeľka Fóra donorov a členka Komory mimovládnych neziskových organizácií pri Rade vlády SR pre MNO. Stačí ak navštívite stránku www.pomahamespolu.sk a v sekcii Vaše podnety zanecháte odkaz.

Medzi zástupcami tretieho sektora a Ministerstvom financií SR aktuálne prebiehajú rokovania. Cieľom iniciátorov kampane Pomáhame Spolu a jej podporovateľov je dospieť ku vzájomnej dohode, ktorá stabilizuje fungujúci asignačný mechanizmus a  prispeje tak k udržateľnosti verejnoprospešných projektov. "Aktuálny vývoj rokovaní naznačuje, že spejeme k vzájomnej dohode o budúcnosti asignácie z dane právnických osôb," dodal Marcel Zajac, predseda komory mimovládnych neziskových organizácií.

Názory neziskového sektora:

„2% pomáhajú vtedy a tam, kde je treba. Narozdiel od štátnych zdrojov, ktoré sú presne viazané na konkrétny účel, nám príjmy z 2% dávajú možnosť pružne reagovať na potreby detí, náhradných rodín a rodín v ohrození, a to aj v ich domácom prostredí. Špeciálne napríklad na východe Slovenska je veľká potreba pomoci a málo finančných zdrojov a my tam máme skvelý tím odborníkov.”

Marek Roháček, Návrat, o.z.

„Príjem z 2% z daní nám umožňuje pomáhať nevyliečiteľne chorým deťom a ich rodinám už viac ako 13 rokov. Tvorí 70% našich príjmov, vďaka ktorým môžeme pomôcť väčšine rodín, ktoré o pomoc požiadajú. Môžeme si vytvoriť ročný plán a sústrediť sa na zlepšovanie kvality našej pomoci. Ak by príjem z 2% výrazne poklesol určite by sme nemohli pomôcť takému počtu rodín a v takej kvalite ako dnes. Obávam sa, že by to ohrozilo existenciu nášho hospicu a neviem, či by sme ako organizácia vôbec prežili.

Mária Jasenková, nezisková organizácia PLAMIENOK

„Mechanizmus 2% prizýva občanov k spoluúčasti na riešení problémov spoločnosti a povzbudzuje ich k preberaniu zodpovednosti za javy a veci, ktoré ho obklopujú. Už len tým, že sa musí rozhodnúť, ktorej organizácii venuje svoje 2%, resp. 3%, sú občan alebo firma vťahované do rozhodovania, čo považujú zo svojho pohľadu v spoločnosti za to najdôležitejšie. Pre Depaul Slovensko n.o. je to stabilný prvok viaczdrojového financovania prevádzky sociálnych služieb pre ľudí bez domova, ktorý je veľmi dôležitý pri súčasnom administratívnom obmedzovaní podpory.“

Juraj Barát, nezisková organizácia Depaul Slovensko

„Pomáhame  viac ako 100 deťom so zdravotným postihnutím na školách, doma ale aj v organizáciách, ktoré potrebujú a využívajú túto pomoc, niektoré z nich dokonca každodenne. Vďaka odbornej sociálnej, logopedickej a špeciálnopedagogickej starostlivosti sú nepočujúce deti schopné navštevovať štandardné školy a začleniť sa medzi zdravých rovesníkov. Tieto výsledky sme dosiahli aj vďaka podpore z asignácie 2% daní firiem. Vďaka týmto peniazom môžeme poskytnúť tlmočenia posunkového jazyka na školách, ktoré to z vlastných prostriedkov zabezpečiť nevedia a realizáciu sociálnej rehabilitácie nepočujúcich detí (tréning sluchu, reči, rozvoj jazykových kompetencií v slovenskom jazyku a v slovenskom posunkovom jazyku).“

Anka Šmehilová, EFFETA Nitra

„Ďakujeme.sk je projekt občianskeho združenia WellGiving, ktoré sa snaží inšpirovať ľudí pre dobro a štedrosť. Projekt ďakujeme.sk každoročne prináša konkrétnu pomoc viac ako 100 rodinám s neľahkým osudom vo výške viac ako 100 000 eur. Až 25% našich príjmov pochádza práve z asignácie 2% daní a preto by zmena podielu asignácie výrazne zasiahla náš rozpočet. Ak by sa podiel asignácie dane firiem znížil na polovicu, naša priama finančná pomoc rodinám by klesla o viac ako 13 000 eur.“

Martina Tvrdoňová, WellGiving, o.z.

Príklady pomoci 2%:

Prípadová štúdia - NÁVRAT

Prípadová štúdia - PLAMIENOK

Pridané: 15.04.2015
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: