Novinky a aktuality

V júni sa skončil šiesty ročník úspešného programu Školy pre budúcnosť

Grantový program Školy pre budúcnosť realizuje Konto Orange, n.f. už od roku 2003, patrí medzi najdlhšie a najúspešnejšie realizované grantové programy. Grantová výzva každý rok na jeseň vyzýva učiteľky a učiteľov základných škôl a osemročných gymnázií aby predložili svoje projekty zamerané na zmenu spôsobu vyučovania. Program oslovuje učiteľky a učiteľov, ktorí chcú obohatiť vyučovanie o čo najrôznorodejšie aktivity, ktoré budú smerovať k tomu, aby sa žiaci mohli učiť zaujímavo, tvorivo, interaktívne, aby sa na vyučovacie hodiny tešili, využívali vlastnú kreativitu a rozvíjali aj svoje sociálne zručnosti. Jednoducho učiteľov, ktorí chcú meniť tradičnú školu na školu modernú.

Program sa každoročne stretáva s veľkým záujmom zo strany učiteľov. V roku 2008 bolo predložených 332 projektov, z ktorých nezávislá hodnotiaca komisia zložená z učiteľov a odborníkov na vzdelávanie vybrala na podporu 82 projektov. Tie boli podporené v celkovej sume 2 milióny korún - 66 388 Eur.

Projekty sa realizovali od decembra 2008 do júna 2009 a väčšina sa realizovala na rôznych vyučovacích predmetoch. Najviac aktivít sa uskutočnilo na hodinách slovenského jazyka (a literatúry, slohu či čítania), na hodinách zemepisu, prírodovedy či prírodopisu, dejepisu, vlastivedy, ale nechýbali ani matematické projekty, jazkové či projekty etickej výchovy. Učitelia využívali hodiny výtvarnej výchovy na výrobu rôznych predmetov potrebných k aktivitám projektu (napr. výroba kulís, bábok, makiet, máp, herbárov, kariet a podobne).

Pridané: 20.07.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: