Novinky a aktuality

Vyhlásenie výsledkov posudzovania projektov predložených do 5. kola programu Tu sa nám páči tu chceme žiť

K dátumu uzávierky 15.7.2009 bolo do doručených 77 žiadostí o podporu v celkovej sume 124 664,48 EUR.

Vážime si úsilie a snahu ľudí prispieť svojím projektom k zmene a zlepšeniu životného prostredia vo obci, meste. Žiaľ, z množstva projektov, ktoré prišli do tohto programu, môže byť podporených len obmedzený max. 12 projektov.

O podporení projektov rozhodla nezávislá hodnotiaca komisia v zložení:
• Emília Pastirčáková, projektová manažérka Komunitnej nadácie Prešov
• Boris Hochel, architekt
• Marek Adamov, riaditeľ Stanice Truck Sphérique
• Ida Adolfová, projektová manažérka Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Banská Bystrica
• Milica Danková, projektová manažérka CpF
• Paulina Urdova, projektová manažérka z OZ SOSNA


Zoznam 12-tich podporených projektov nájdete tu.

Podporené organizácie budú Centrom pre filantropiu písomne kontaktované, následne po overení potrebných údajov s nimi bude podpísaná Zmluva o poskytnutí finančného príspevku uzavretá podľa § 51 Občianskeho zákonníka, po podpise oboma zmluvnými stranami bude celý finančný dar poslaný na bankový účet.

Finančný dar je nutnú vyúčtovať finančne, obsahovo a priloženými fotografiami. Každý podporený projekt bude po alebo počas jeho realizácie zmonitorovaný.
Pridané: 06.09.2009
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: