Novinky a aktuality

Výzva Verejná moc má slúžiť verejnosti

V posledných mesiacoch verejná moc čoraz intenzívnejšie porušuje zákony. Zodpovedné orgány verejnej správy buď konajú v rozpore so zákonmi alebo nekonajú vôbec. Nekonať, keď to zákon vyžaduje, je tiež porušením zákona.
Toto porušovanie zákonov je sprevádzané rovnako nebezpečnými ignorantskými až arogantnými postojmi k názorom a želaniam občanov a občianok, ktorých sa zlé rozhodovanie a nečinnosť verejnej moci bytostne dotýkajú. Príkladom je skládka v Pezinku, živelná ťažba vzácnych surovín v Kremnici či kalamitného dreva v chránených lokalitách Tatier, ako aj bezohľadné masívne vytínanie stromov a búranie historických budov nielen v hlavnom meste Slovenska.
Obavy v celej spoločnosti narastajú aj v dôsledku eskalácie napätia v národnostných a etnických vzťahoch, vrátane vyčíňania nacionalistov a neofašistov. K pocitu ohrozenia nemalou mierou prispievajú vyjadrenia predstaviteľov verejnej moci, ktorí namiesto principiálneho odmietania rasizmu, nacionalizmu a iných porušovaní základných práv a slobôd frázovito nadužívajú slovo extrémizmus, pričom hovoria najmä o extrémizme v zahraničí, menej o prejavoch nacionalizmu na Slovensku. Navyše, sami vstupujú do niekedy až malicherných sporov nehodných vrcholných predstaviteľov štátnej moci. To vzbudzuje dojem, že tým vlastne zakrývajú skutočnú podstatu súčasných udalostí i svoju neschopnosť či neochotu niesť zodpovednosť za dodržiavanie a presadzovanie ľudských práv.
Namiesto verejnej diskusie predstavitelia moci neraz problémy iba zmetú zo stola alebo ich zakrývajú. Ak sa ľudia iniciatívne ozvú, často nemajú takmer žiadnu šancu veci svojho a verejného záujmu ovplyvniť. Reakcia vládnucej moci čoraz častejšie býva buď odmietavá alebo žiadna. Namiesto otvoreného dialógu sa dočkajú len mlčania, alebo sa proti nim vedie zákopová vojna. Aj tam, kde to navonok vyzerá na spoluprácu, ide často len o vytváranie dojmu, nie o vytváranie priestoru pre skutočnú participáciu.
Pred devätnástimi rokmi spontánne vznikla Verejnosť proti násiliu vtedajšej moci.
Vyzývame dnešnú verejnú moc, aby konala v záujme verejnosti.
Už svojou nečinnosťou porušuje naše ľudské práva. Má pritom konať preventívne a nie „hasiť“ problémy až vtedy, keď všetkým svojou závažnosťou prerastajú cez hlavu. Nestačí iba tváriť sa sociálne citlivo, treba mať najskôr zreteľnejšiu predstavu o tom, čo ľudí skutočne trápi, aké problémy chcú a potrebujú riešiť. Aby to tak bolo, musí verejná moc občianskemu hlasu načúvať, rešpektovať ho a prizývať ľudí k spolupráci. Nie však formálnej, ale k faktickej.
Čakáme od verejných orgánov konkrétne a systémové opatrenia, premyslené kroky, účinné riešenia v oblasti prevencie a najmä dobre organizovanú službu verejnosti všade tam, kde namiesto vládou ohlasovaného zlepšenia pozorujeme zjavné zhoršenie situácie - v každodennej činnosti a rozhodovaní štátnych orgánov a iných orgánov verejnej správy.
Verejná moc je tu pre občanov a občianky Slovenskej republiky, a nie naopak.

Pridané: 19.11.2008
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu
pošli na vybrali.sme.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: