Novinky a aktuality

Výzva vláde na systémové zmeny vo fungovaní fondov EÚ

Tlačové vyhlásenie

Výzva vláde na systémové zmeny vo fungovaní fondov EÚ

Bratislava, 25.1.2010

Zástupcovia mimovládnych neziskových organizácií, združení v nezávislom monitorovacom tíme vyzývajú vládu na systémové zmeny v riadení využívania fondov EÚ. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR (MVRR), ktoré doteraz bolo koordinačným orgánom pre fondy EÚ, sa v tejto súvislosti negatívne preslávilo škandálmi a netransparentnosťou. Na základe skúseností z monitoringu nakladania s prostriedkami fondov EÚ je však zrejmé, že samotný presun koordinácie využívania fondov EÚ z MVRR na Úrad vlády SR tieto problémy nevyrieši. Aby takýto krok mal nejaký zmysel, bude potrebné urobiť systémové zmeny tak, aby sa neopakovali hrubé nedostatky a chyby, ktorých sa dopustilo MVRR.

Preto by mal Úrad vlády ako koordinačný orgán pre fondy EÚ predovšetkým:

- zabezpečiť využívanie fondov na zmysluplné projekty, ktoré prispievajú ku zvýšeniu kvality života vo všetkých regiónoch SR,
- znížiť zbytočnú a škodlivú byrokraciu, ktorá iba zaťažuje príjemcov pomoci z fondov EÚ,
- zabezpečiť vyššiu transparentnosť vo všetkých fázach rozhodovania o projektoch a programoch,
- zabezpečiť proporcionálne zastúpenie socioekonomických partnerov v príprave a hodnotení programov.
- zabezpečiť korektné verejné obstarávanie, ktoré nebude manipulované v prospech "spriatelených" firiem,
- skoncovať s neefektívnym čerpaním na predražené a zbytočné tovary a služby.

Zdôrazňujeme, že cieľom využívania fondov EÚ nemôže byť iba vysoké percento ich čerpania, ale tieto peniaze musia byť vynakladané účelne, zmysluplne a efektívne.

Mimovládne organizácie zastúpené v neformálnom monitorovacom výbore sú pripravené k spolupráci na pôde Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie pri návrhu konkrétnych krokov smerujúcich k transparentnosti a zmysluplnému využívaniu fondov EÚ.

Podpísaní:

Helena Woleková, Nadácia SOCIA
Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu
Roman Havlíček, Priatelia Zeme-CEPA
Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M.R. Štefánika
Daniel Lešinský, Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy
Elena Pätoprstá, protikorupčná pracovná skupina platformy EMVO Ekofórum
Milan Janák, DAPHNE
Pridané: 01.02.2010
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: