Novinky a aktuality

Vzniká nová Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva

V porovnaní so "starou" EÚ a dokonca aj s ostatnými krajinami V4 zostalo Slovensko v oblasti individuálneho darcovstva v 20 storočí. Aj takto by sa dal zhrnúť názor niektorých mimovládnych organizácií (MVO), ktoré sa koncom januára 2011 už druhý raz za posledné dva mesiace stretli aby prediskutovali možnosti spolupráce pri vytváraní priaznivých podmienok pre individuálne pravidelné darcovstvo * na Slovensku.

Absencia nástrojov pravidelného darcovstva
Do dnes u nás takmer neexistujú nástroje efektívneho individuálneho darovania, na ktoré sú dlhé roky zvyknutí obyvatelia aj mimovládne organizácie (nie len) na západ od nás.
Slovenské „mimovládky“ môžu iba snívať o možnostiach získať darcu napríklad aj priamo na ulici, kde by vyplnením jednoduchého formuláru umožnil tej ktorej organizácií prijímať pravidelné mesačné dary – a to bez toho aby sám musel komplikovane žiadať svoju banku o vykonávanie pravidelných darov. Podobne u nás doposiaľ nie je možné poskytovanie pravidelných darov prostredníctvom platobnej karty cez on-line či off-line formulár. Nehovoriac o mobilných platbách, cez ktoré by mohli jednotlivci pravidelne venovať flexibilnú sumu nimi zvolenej neziskovke. To znie ako hudba veľmi vzdialenej budúcnosti...

Je čas spoločne konať!
Práve pre to, aby tá budúcnosť nebola tak ďaleko, sa rozhodlo 12 organizácií spojiť sily a vytvoriť spoločnú platformu. Jej cieľom bude odstraňovať prekážky komplikujúce darcovský proces, podporovať vznik priaznivých podmienok pre individuálne darcovstvo a vytvárať priestor pre vzájomnú spoluprácu a zdieľanie skúseností medzi neziskovými organizáciami na poli fundraisingu od individuálnych darcov.

Pravidelné darcovstvo a zľava na poštovnom
Spomínaných „dvanásť statočných“ sa dohodlo, že vznikajúca „Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva“ bude otvorená pre každú MVO, ktorá má záujem súčasný stav zmeniť. Taktiež si určili prve dve priority, ktorým sa chcú venovať. Popri presadzovaní už spomínaných nástrojov pravidelného darcovstva bude jej druhou prioritou vyjednanie zľavneného poštovného tarifu pre hromadné zásielky. Nie je totiž výnimkou. V niektorých krajinách sveta sa charitatívne organizácie tešia z 90 až 100% zľavy na poštovnom.

Inšpirácia najmä z Čiech
Vznik koalície bol inšpirovaný podobnými projektami v zahraničí. Posledného stretnutia sa zúčastnila aj zástupkyňa českej Koalice za snadné dárcovství Jitka Nesrstová. Počas niekoľkých rokov činnosti tejto koalície sa podarilo českým MVO napríklad dohodnúť s bankami na zjednodušení systému pravidelného darovania prostredníctvom inkasa a trvalých príkazov (ktoré tam dnes darcovia už nemusia nosiť osobne do bánk). Pri vzniku koalície je významne nápomocné Centrum pre filantropiu n.o., ktoré poskytuje z vlastných rezerv svoje priestory ako aj ľudské a finančné zdroje potrebné pre rozbehnutie a počiatočné servisovanie tejto platformy.

Koordinovaný postup
MVO zúčastnené na projekte slovenskej Koalície si od neho sľubujú najmä vzájomný koordinovaný postup a spoluprácu na presadzovaní spoločných záujmov v oblasti individuálneho fundraisingu. Všetci si uvedomujeme koľko práce pred nami leží, ale ako sa hovorí – vo dvoch sa to lepšie ťahá.

A čo takto v dvanástich? ...
Igor Polakovič, CpF n.o.

Mimovládne organizácie ktoré prejavili záujem podieľať sa na projekte Koalície pre podporu individuálneho darcovstva: Amnesty International, Asociácia komunitných nadácií Slovenska, Centrum pre filantropiu n.o., Človek v ohrození, Červený nos, Greenpeace, eRko, Integra, Nadácia pre deti Slovenska, Slovenské centrum fundraisingu, Slovenská katolícka charita, a Unicef.

V prípade záujmu dozvedieť sa viac o vznikajúcej Koalícii pre podporu individuálneho darcovstva prosím kontaktujte Igora Polakoviča z Centra pre filantropiu – polakovic (zavináč) changenet.sk / polakovic@changenet.sk

* Pozn.: Pod individuálnym darcovstvom rozumieme prijímanie darov od individuálnych fyzických osôb, teda nie firiem, nadácií či štátu.

Text vo formáte pdf najdete tu.

Pridané: 10.02.2011
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: