Novinky a aktuality

Zabránte ešte dnes okliešteniu infozákona

Dnes (v pondelok 4.11.2013) je posledný deň, kedy sa môžete aj vy pridať k hromadnej pripomienke proti okliešteniu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Pripomienku môžete podpísať ako organizácia aj ako fyzická osoba na tejto adrese: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=738286

Prečo si hromadná pripomienka zaslúži vašu podporu:
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je jedným z najdôležitejších zákonov garantujúcich občianske práva a kontrolu moci verejnosťou. Vláda Slovenskej republiky sa rozhodla tento zákon zmeniť. V súčasnej dobe prebiehajú prípravné práce na návrhu novely.

Iniciatíva za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciam, ktorej je Centrum pre filantropiu členom preto sformulovala 18 princípov dobrého zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Akákoľvek zmena v zákone by mala tieto princípy rešpektovať. Bez ich zachovania bude podľa nášho názoru právo občanov na informácie ohrozené a obmedzené. Trváme na tom, že zákon nesmie vytvárať priestor pre svojvôľu úradníkov pri posudzovaní žiadostí, ani pri účtovaní nákladov za sprístupnenie informácií. Trváme na tom, že zákon musí ostať efektívnym nástrojom kontroly fungovania a hospodárenie verejnej správy. Trváme na tom, aby bol zákon aj naďalej postavený na princípe
„čo nie je tajné, je verejné“, a aby rozsah nesprístupňovaných informácií bol obmedzený na minimálnu nevyhnutnú mieru.

Vyzývame vládu, aby pri pripravovaných zmenách rešpektovala 18 princípov dobrého zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Budeme proces prípravy a schvaľovania novely infozákona pozorne sledovať a
sme pripravení upozorniť verejnosť na akékoľvek pokusy obmedzovať jej právo na prístup k informáciám.

Podporte túto hromadnú pripomienku aj vy na:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=738286

Rovnako vás prosíme, aby ste informáciu o možnosti podpory tejto pripomienky ešte dnes rozšírili medzi svoje kontakt a na sociálnych sieťach. Posledný termín je pondelok, 4.11.2013 vrátane.

Ďakujeme.

Tím Centra pre filantropiu, n.o.

Pridané: 03.11.2013
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: