Novinky a aktuality

Zapojte sa do programu Darujte Vianoce a darujte Vianoce ľuďom v ťažkej životnej situácii

Darujte Vianoce 2008

Tak ako každý z nás má svoje sny, túžby, želania, každý z nás sa môže stať tým, ktorý sny a túžby iných plní. Stačí mať správny pohľad, otvorené srdce a ochotu pomáhať iným. Program Darujte Vianoce, ktorý na Slovensku existuje už siedmy rok, vyhľadáva ľudí, ktorí sú všímaví k svojmu okoliu a chcú počas Vianoc pomôcť a urobiť radosť ľuďom v ťažkej životnej situácii.

Pre niekoho je snom lietať, vidieť cudzie krajiny, plaviť sa v ponorke... Pre mnoho ľudí je však snom mať vlastnú rodinu, stráviť zimu v teple bez obavy čím zakúriť, zažiť aspoň jedny Vianoce s voňavým stromčekom a slávnostnou večerou, vidieť aspoň raz v živote divadelné predstavenie... Pre veľa z nás samozrejmosť, pre mnohých nedosiahnuteľný sen.

Program Darujte Vianoce dáva príležitosť ochotným darcom sprostredkovať radostné chvíle a splniť sny ľuďom v ťažkej situácii počas Vianoc. Darovanie je krásne tým, že má dve strany mince – obdarovanému prináša radosť a darcovi hrejivý pocit, že niekomu pomohol.

Program Darujte Vianoce chce motivovať ľudí k nezištnému darovaniu, ktoré je založené na úprimnom motíve pomoci iným.

Vyzývame ľudí, ktorí chcú „darovať Vianoce“ niekomu núdznemu vo svojom okolí, aby sa zapojili do výzvy a predložili nám svoj zámer. Základným princípom programu je, že žiadatelia o finančný dar nežiadajú o pomoc pre seba a svoju rodinu, ale pre niekoho iného. Za finančnej podpory Konta Orange budú môcť sprostredkovať krajšie a radostnejšie prežitie vianočných sviatkov ľuďom, ktorí sú v núdzi a práve v tomto vianočnom období citlivejšie prežívajú ťažobu svojej situácie.

Konto Orange prispeje na realizáciu vybraných nápadov finančnou čiastkou. Realizátormi nápadov sú samotní predkladatelia zámeru. Očakávame, že do realizácie vložia svoj voľný čas, svoje nápady, organizačné schopnosti, svoj ľudský prístup a ochotu pomôcť.

V minulých rokoch sme podporili rôznorodé projekty – od sprostredkovania stretnutia rozdelených rodín, cez návštevy osamelých starých ľudí, pomoc rodinám v ťažkej sociálnej situácii, vianočné posedenie pre ľudí bez domova, splnenie sna pre deti s postihnutím.... Za šesť rokov existencie programu sú to už stovky príbehov, ktoré nás každoročne dojímajú a motivujú program opakovať rok čo rok.

Kto sa môže do programu zapojiť:

o Fyzické osoby / Neformálne skupiny ľudí
o Mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, spolky ...)
o Školské zariadenia (materské, základné, stredné školy, centrá voľného času...)
o Sociálne zariadenia (domovy sociálnych služieb, detské domovy, opatrovateľské služby...)
o Samosprávy obcí (nie mestá)

Pre koho je podpora určená:

Projekty by mali byť zamerané na pomoc ľuďom, ktorí žijú v neľahkých podmienkach, náhle sa ocitli v krízovej situácii, ktorí sú osamelí, chýba im teplo domova a rodiny a nemajú s kým zdieľať vianočnú radosť:

 Deti a mladí ľudia, ktorí strávia Vianoce v nemocnici, diagnostickom ústave, sociálnom zariadení, detskom domove či inom zariadení bez možnosti stráviť ich v kruhu svojej rodiny
 Ľudia, ktorí sa z akýchkoľvek príčin ocitli na ulici a nemajú možnosť Vianoce stráviť v teple domova,
 Starí, chorí a opustení ľudia
 Rodiny v núdzi, osamelé matky s deťmi
 Všetci tí, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej situácii.

V rámci programu bude z Konta Orange na vybrané projekty prerozdelených 1 milión korún, pričom maximálna výška sumy na jeden projekt nie je stanovená. Žiadaná suma by mala byť primeraná účelu, rozsahu projektu a počtu ľudí, pre ktorých bude projekt určený. Radi by sme podporili čo najviac žiadostí, preto budú podporené skôr menšie projekty a iniciatívy.

SMS zbierka:

Okrem aktívnych darcov, ktorí budú do projektov osobne zaangažovaní, dávame priestor aj ľuďom, ktorí by predložené zámery radi finančne podporili. Preto súčasne s programom vyhlasujeme mobilnú finančnú SMS zbierku, ktorá potrvá od 23. októbra do 19. decembra 2008. Môže sa do nej zapojiť každý zákazník Orange Slovensko zaslaním prázdnej SMS správy v hodnote 30 Sk na krátke číslo 828. Celá suma z poslanej SMS bude použitá na realizáciu projektov predložených v rámci programu Darujte Vianoce.

Posudzovanie žiadostí:

Posudzovanie žiadostí bude prebiehať pod patronátom pani Oľgy Feldekovej, ktorá sa osobne podieľa na hodnotení od začiatku existencie programu. Okrem nej budú hodnotiť projekty ľudia s humánnym zameraním pôsobiaci v mimovládnych organizáciách, zástupcovia Konta Orange, Orange Slovensko a Centra pre filantropiu, n.o. Pri hodnotení žiadostí bude dôležité pre koho je projekt určený, potrebnosť, presvedčivosť a realizovateľnosť projektu, tvorivý a citlivý prístup realizátorov, osobná zaangažovanosť na realizácii projektu. Obsahom projektov by nemalo byť len sprostredkovanie finančných prostriedkov či zakúpenie darčeka, ale osobné stretnutie, návšteva ľudí ktorí sú osamelí či chorí, blízkosť človeka človeku. Uvítame projekty, ktoré sú invenčné a vychádzajú z reálnej situácie tých, ktorí pomoc potrebujú. Projekty by mali mať primeraný finančný rozpočet.

Realizácia projektov:

Realizáciu projektov je potrebné naplánovať na vianočné obdobie od 19. do 31. decembra 2008.

Obsahom projektu/žiadosti by mali byť:

1. Stručná informácia o Vás (Vašej organizácii) ako predkladateľovi projektu. Popíšte Vašu motiváciu k realizácii projektu – prečo ste sa rozhodli pomôcť niekomu vo svojom okolí a zapojiť do programu Darujte Vianoce?
2. Informácia o človeku, ľuďoch, rodine, ktorým chcete svojim projektom pomôcť, sprostredkovať im radosť. Napíšte v akej životnej situácii sa nachádzajú, odkiaľ ste sa o nich dozvedeli, v akom ste vzťahu a prečo ste sa rozhodli pomôcť týmto ľuďom (môže ísť o úplne neznámych ľudí, o ktorých ste sa dopočuli, alebo ľudí ktorých poznáte zo svojho okolia, od Vašich známych, s ktorými prichádzate denne do styku ale nie sú to Vaši rodinní príslušníci...)
3. Ako bude prebiehať projekt, čo chcete v rámci neho zrealizovať? Popíšte všetky plánované aktivity od prípravy cez realizáciu projektu.
4. Aká je Vaša osobná zainteresovanosť na projekte, Váš vklad do projektu (nemusí ísť o finančný vklad, ale Váš čas, prítomnosť, príprava projektu, organizačná časť a pod.). Koľko ľudí sa bude celkovo na realizácii podieľať?
5. Aké sú Vaše očakávania od projektu, čo chcete projektom dosiahnuť?
6. Uveďte časový harmonogram plánovaných aktivít.
7. Iné informácie, ktoré považujete za dôležité.
8. Rozpočet – na aké konkrétne položky žiadate od Konta Orange financie, tieto položky bližšie vysvetlite a popíšte (účel využitia, množstvo, pre aký počet osôb a pod.)

Informácie o programe a konzultácie:

Svoje zámery môžete konzultovať s pracovníkmi Centra pre filantropiu na číslach: 0918 393 972, 0905 313 313, 02/5464 4682, písomne na e-mailovej adrese darujtevianoce@kontoorange.sk alebo osobne v Centre pre filantropiu na Kozej 11 v Bratislave.

Projekty/žiadosti je potrebné doručiť poštou alebo osobne najneskôr do 21. novembra 2008 na adresu: Centrum pre filantropiu, Kozia 11, 811 03 Bratislava.

Srdce na správnom mieste:


Na záver programu bude udelené špeciálne ocenenie „Srdce na správnom mieste“. Týmto ocenením chceme oceniť človeka, ktorý v projekte preukáže veľké ľudké úsilie, obetavosť pre iných, citlivý prístup, ktorý svojim nezištným prístupom hodnotiacu komisiu najviac osloví. Žiadateľ vybraného projektu bude ocenený cenou „Srdce na správnom mieste“, ktorá mu bude slávnostne odovzdaná vo februári 2009.

FORMULÁR k písaniu projektu na stiahnutie

Pridané: 04.11.2008
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka archívu

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: