Novinky a aktuality

Verejné zbierky na Slovensku nestrácajú popularitu

AKTUALIZOVANÉ 17.5.2014

Desať najúspešnejších organizácií, ktoré v roku 2013 uskutočnili verejné zbierky, spolu vyzbieralo viac kao 4 milióny Eur. Táto suma vyplýva z aktualizovanej analýzy Centra pre filantropiu, n.o. (CPF), ktoré vytvorilo rebríček organizácií vykonávajúcich verejné zbierky.

Náklady na organizovanie v prieskume zahrnutých zbierok, nepresiahli 6% z hrubého výnosu. Najväčšou v roku 2013 bola opätovne zbierka Ligy proti rakovine „Deň narcisov“, na ktorú ľudia prispeli sumou 902 467 eur. Náklady na jej organizovanie nepresiahli hranicu 7% z hrubého výnosu zbierky.

Druhou najväčšou verejnou zbierkou na Slovensku je už tradične kolednícka zbierka „Dobrá novina“, ktorú organizuje eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. Sumou 869 892 eur prispela verejnosť na rozvojové projekty v subsaharskej Afrike.

Tretia najväčšia zbierka ukončená v roku 2013 bola zbierka neziskovej organizácie Dobrý anjel. Tá prostredníctvom verejnej zbierky získala časť prostriedkov pre systém, prerozdeľovania financií rodinám s deťmi, ktoré sú vo finančnej núdzi a kde otec, mama alebo dieťa trpí na rakovinu alebo dieťa trpí na inú vážnu chorobu. Celková suma, ktorú Dobrý anjel v roku 2013 prerozdelil dosahovala 4,266 mil. euro. Hrubý výnos verejnej zbierky, ktorá je súčasťou tejto sumy bol 678 053 eur. 

Za týmito organizáciami nasledujú zbierky uskutočnené Nadáciou Pontis (Dobrá krajina), Nadáciou pre deti Slovenska (Hodina deťom), Národným združením Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku (Boj proti hladu), MAGNA Deti v núdzi, Slovenským národným múzeom (Zbierka na obnovu hradu Krásna Hôrka), Slovenskou katolíckou charitou a Občianskym združením WellGiving (Ďakujeme.sk).

V týchto dňoch sa do Národnej rady Slovenskej republiky dostal návrh nového zákona o verejných zbierkach, na ktorom z sčasti spolupracovala aj väčšina najväčších organizácii, ktoré verejné zbierky vykonávajú. Ak bude zákon prijatý, uľahčí sa okrem iného aj zbieranie dát pre ďalšie výročné štatistiky.

Dáta pre analýzu CPF získalo z verejne dostupného registra verejných zbierok ako aj dotazníkovým zisťovaním u vybraných organizátorov verejných zbierok.

Zaujímavosti:

  • Dlhodobo najúspešnejšia verejná zbierka Deň narcisov zo sumárneho výnosu 10tich najväčších zbierok odkrojila až 22%.
  • Dve najúspešnejšie zbierky (Deň narcisov a Dobrá novina) získali takmer rovnakú sumu ako ďalších osem zbierok, ktoré v rebríčku nasledujú za nimi.
  • Aj napriek tomu, že v súčasnosti platný zákon umožňuje organizátorom zbierok do ich nákladov započítať až 50% z výnosu, predstavovali spoločné náklady 10 najúspešnejších organizácií iba 6% z vyzbieranej sumy.

 

Príloha: TOP 10 vo verejných zbierkach za rok 2013

 

 

 

Pridané: 05.05.2014
na začiatok
predošlá stránka
hlavná stránka noviniek

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: