Ochrana životného prostredia

1. Zlepšovanie energetických vlastností budov – podporujeme výmenu okien, zateplenie obvodového plášťa a hydraulické vyregulovanie vo verejných budovách, ale aj v bytových a rodinných domoch.

2. Podporujeme nákup a inštaláciu progresívnych technológií kombinovanej výroby elektrickej energie, tepla a chladu na báze zemného plynu - kogeneračných a trigeneračných jednotiek, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.

3. Podporujeme rozvoj využitia alternatívneho motorového paliva CNG (stlačený zemný plyn) v slovenskej doprave a tým chceme docieliť zníženie emisií škodlivých látok z dopravy do ovzdušia.

5. Podporujeme výskum a vývoj inovatívnych technológií na báze zemného plynu a pilotné projekty ich implementácie.

Projekty realizujeme s EkoFondom


Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: