Realizujeme vlastné výskumné aktivity 

so zameraním na občiansku spoločnosť a filantropiu. Považujeme za potrebné priebežne reflektovať dianie v týchto oblastiach a vytvárať priestor pre hlbšie zamyslenie sa nad otázkami filantropie, občianskej spoločnosti, mimovládnych neziskových organizácií.

Výstupy nájdete v časti Publikácie
 

⇒ Projekt My a Oni alebo Spolu?

Cieľom projektu bolo inšpirovať k hlbšiemu zamysleniu sa nad rolou MNO v spoločnosti pre samotných aktérov z prostredia MNO, ale aj pre verejný sektor, akademickú sféru, či médiá. Výskum sa realizoval v formou kvalitatívneho zisťovania v podobe individuálnych rozhovorov. O svoje názory sa s nami podelilo 35 respondentov v období od októbra 2007 do januára 2008. Viac o projekte

 Projekt "Efektívne súkromné darcovstvo"

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť dialóg medzi súkromnými darcami a neziskovými organizáciami a prispieť tak k lepšiemu porozumeniu toho, čo sa nazýva efektivita v darcovstve, poukázať na dobrú prax a skúsenosti v tejto oblasti ako aj identifikovať nové postupy v mobilizácii domácich súkromných zdrojov pre občiansku spoločnosť a neziskové organizácie v krajinách, ktoré participujú na projekte – v Česku, Slovensku, Rumunsku a Bulharsku. Viac o projekte

 Štúdia "Udržateľnosť ľudskoprávnych, advokačných a watchdogových MNO v nových členských krajinách EÚ"

Od roku 2009 spolupracujeme na projekte zameranom na udržateľnosť ľudskoprávnych, advokačných a watchdogových MNO v nových členských krajinách EÚ. CpF zrealizovalo prieskum potrieb a možností financovania takýchto organizácií v kontexte Slovenska. Viac o projekte

 

Rebríček najväčších nadácií na Slovensku

Od r. 2004 pripravujeme prehľad TOP nadácií na Slovensku. Spracúvame vybrané podklady a údaje o problematike organizovanej filantropie na Slovensku napr. v spolupráci s časopisom TREND.  Informácie čerpáme z registra nadácií spravovanom Ministerstvom vnútra SR (www.civil.gov.sk) a údajov z výročných správ nadácií, doručených ministerstvu.
Rebríček nadácií

 

 

Firemné nadácie na Slovensku

Každoročne aktualizujeme zoznam a kontakty na nadácie zriadené podnikateľskými subjektami a sledujeme vývoj firemnej filantropie.

Zoznam firemných nadácií

 

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: