Oxfordská debata "Firemná filantropia je len marketingový nástroj"

Oxfordské debaty sú projekt, ktorý má za cieľ popularizovať názory odborníkov a kultivovať verejnú diskusiu na Slovensku. V oxfordskej debate sa stretávajú dva tímy odborníkov, intelektuálov alebo verejne činných osobností. Jeden tím sa snaží obecenstvo presvedčiť o platnosti, druhý o neplatnosti vopred zadanej tézy. Téza je tvrdenie, ktoré vystihuje aktuálnu spoločenskú kontroverziu.

Viac o Oxfordských debatách.

6. decembra 2011 sa na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave uskutočnila debata s tézou:

FIREMNÁ FILANTROPIA JE LEN MARKETINGOVÝ NÁSTROJ

Za tézu vystúpili:

Martin Mazág – riaditeľ agentúry PRime time, bývalý šéfredaktor magazínu Stratégie

Fedor Blaščák – TREND CSR Forum, editor csr.etrend.sk

Proti téze vystúpili:

Michal Hrabovec – zakladateľ spoločnosti ANASOFT, manažér roka 2009

Tomáš Kráľ - vedúci oddelenia korporátnej komunikácie spoločnosti Siemens

Moderátor:
Matej Kurian  z SDA

Dve strany zložené z dvoch rečníkov argumentujú za alebo proti zadanej téze. Divák je rozhodcom tejto debaty, pretože svojím hlasovaním určí, ktorá strana použila presvedčivejšie argumenty. Hlasovanie prebieha počas debaty dvakrát - na začiatku a na konci debaty. Vyhráva tím, ku ktorému sa pri druhom hlasovaní, v pomere k prvému hlasovaniu, prikloní viac divákov. V tejto debate vyhral tím PROTI TÉZE.

Debatu pripravila Slovenská debatná asociácia, Centrum pre filantropiu a SGI - Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

Paralelne prebiehala online debata na stránke odbornedebatuj.sme.sk kde za a proti téze debatovali Fedor Blaščák a Boris Strečanský.


Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: