Podpora ľudí s postihnutím verzus podpora sociálneho podnikania

Ľudia často podporia aktivity ľudí s postihnutím. Dôvodov pre takúto podporu je viac, často z ľútosti, vďačnosti, že oni sami a ich rodina sú zdraví alebo naopak podporia ľudí s postihnutím pretože poznajú osud postihnutých ľudí z vlastnej skúsenosti. Darovať možno na rôzne aktivity. Za filantropické aktivity by sme mohli považovať tie, ktoré umožňujú viesť ľuďom s postihnutím samostatný a plnohodnotný život, napr. formou chráneného ubytovania. Alebo aktivity, ktoré umožňujú prejaviť svoj vnútorný svet a jeho sprostredkovanie ostatným, napr. formou arteterapie, divadla.

Inovatívnu aktivitu realizuje chránená dielňa Radnička. V roku 2000 Občianske združenie Inklúzia zriadilo v centre mesta Bratislavy na Primaciálnom námestí chránenú dielňu Radnička a poskytlo v nej pracovnú príležitosť piatim mladých ľudom so zdravotným postihnutím. Ľudia s postihnutím pracujú pod dozorom intaktných ľudí ako čašníci v kaviarni. Všetci dnes žijú aktívnym plnohodnotným životom v kruhu svojich rodín. Získali nové zručnosti, pracovné skúsenosti, našli si nových priateľov a kolegov. Ďalších osem mladých ľudí so zdravotným postihnutím sa v Radničke, aj pod dohľadom Radničkárov, zaučilo a našlo svoje pracovné uplatnenie v iných prevádzkach – v Mc Donalde, Agentúre Manna, Babičkinej čajovni a podobne.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: