Ako nás môžete podporiť

 

Finančný dar

Podporu prostredníctvom finančného daru môžete realizovať buď online cez formulár v ľavo, alebo prevodom na náš bankový účet číslo: 4001058704/3100.  Ako účel môžete uviesť Dar pre neziskovú organizáciu.

Číslo účtu v tvare IBAN: SK16 3100 0000 0040 0105 8704

SWIFT: LUBASKBX

Pokiaľ chcete finančné prostriedky poskytnúť na konkrétny projekt, je možné uzavrieť Darovaciu zmluvu alebo Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku.

Pokiaľ by ste sa rozhodli podporovať nás dlhodobo, máte viacero možností:

     založiť si vlastný nadačný fond v existujúcej nadácii
    → podporovať nás pravidelnými mesačnými platbami.

Dar si darca podľa súčasnej legislatívy nemôže odpočítať z daní a ani inak na ňom profitovať.

   

Nefinančný dar

Podpora prostredníctvom nefinančného daru má viacero podôb:

  • poskytnutie vecného daru (majetku, nehnuteľnosti, motorového vozidla, IT príslušenstva...)
  • poskytnutie neplatených služieb (právnych, PR, mediálnych, účtovných, IT ...)
  • dobrovoľnícka práca

Budeme veľmi radi, ak by ste s nami chceli v tomto smere spolupracovať.

NAŠIM DARCOM ĎAKUJEME ZA DOTERAJŠIU PODPORU

 

 

 

 

 

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: