Pomoc pri prerozdelení 2% podielu dane z príjmu

Možnosť asignovať 2% dane z príjmu právnických osôb je unikátnym mechanizmom podpory mimovládnych organizácií. V ostatných krajinách, v ktorých mechanizmus asignácie zaviedli majú túto možnosť len fyzické osoby.

Od 1. januára 2011 došlo k úpravám, ktoré regulujú postupné znižovanie asignácie od právnických osôb. Asignátori 2% majú povinnosť prispieť z vlastného zisku čiastkou 0,5%, v opačnom prípade môžu asignovať len 1,5%.

Podiel možno poskytnúť prijímateľovi, ak predmetom jeho činnosti sú:
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb
podpora a rozvoj telesnej kultúry
poskytovanie sociálnej pomoci
zachovanie kultúrnych hodnôt
podpora vzdelávania
ochrana ľudských práv
ochrana a tvorba životného prostredia
veda a výskum.

Centrum pre filantropiu je organizácia, ktorá bola v decembri 2008 registrovaná ako príjemca asignácie 2% z daní právnických/fyzických osôb pre účely podpory vzdelávania, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt a ochranu ľudských práv.

V tejto súvislosti ponúka CpF svoje grantové mechanizmy a ich využitie na filantropické programy.

Pridanou hodnotou, ktorú vám naša organizácia ponúka je rozloženie poukázanej asignácie do dlhšieho časového úseku ako aj do väčšieho množstva príspevkov vybraných v rámci otvorenej súťaže.

Ak ste sa rozhodli venovať 2% z vašich daní, príp. darovať istú čiastku, ciest ako nájsť ľudí, ktorí si budú váš dar vážiť, použijú ho korektne a zmysluplne je viacero. Pomôžeme Vám vybrať tú najefektívnejšiu.

Ponúkame vám pomoc s realizáciou vášho zámeru. Vďaka profesionálnemu prístupu a bohatým skúsenostiam vám dokážeme ušetriť čas a finančné prostriedky. Spoluprácou s nami sa vyhnete návalu otázok, žiadostí, množstvu administratívnej práce a zároveň budete spolupracovať s nezávislým partnerom.

Inšpirujte sa našou spoluprácou so spoločnosťami Baumit, Siemens a CBA.

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: