Poslaním Centra pre filantropiu je rozvoj darcovstva  a občianskej spoločnosti

VÍZIA

Našou víziou je aktívne prispievať k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. Svojimi aktivitami chceme dosiahnuť, aby sa darcovstvo stalo bežnou súčasťou života občanov aj firiem.

Našou snahou je:

 • spájať tých, ktorí chcú darovať svoje zdroje - s tými, ktorí pomoc potrebujú,
 • rozvíjať a rozširovať myšlienkový i fyzický priestor pre pôsobenie aktívnych ľudí vo verejný prospech.

V rámci napĺňania nášho poslania realizujeme tieto aktivity:

 • Rozvoj darcovstva  - firemného a individuálneho
 • Vzdelávacie a výskumné aktivity na témy filantropie, dobrovoľníctva, občianskej spoločnosti, miestneho a regionálneho rozvoja.
 • Vzdelávacie, organizačné a informačné služby v oblasti prípravy, realizácie, manažmentu a hodnotenia grantových a iných rozvojových programov.

HODNOTY

 • Solidarita. Schopnosť porozumieť potrebám druhých je pre nás dôležitá. Chceme podporovať skutky a činy vykonané v prospech iných bez očakávania odmeny, podporovať záujem ľudí o druhých. Hoci slovko solidarita bolo v minulosti znehodnotené politickou (komunistickou), často falošnou rétorikou, jeho nezdeformovaný obsah je platný dodnes.
 • Sociálna zmena. Aj keď naše programy často vedia ovplyvniť jednotlivca alebo aj skupiny, našou najväčšou ambíciou je dosiahnuť nimi zmeny až na sociálnej úrovni. Preto oceňujeme odvahu tých, ktorí sa o ne usilujú v duchu humanizmu, tolerancie, kultúrnosti a nenásilia.
 • Aktívny občan. Hodnotu aktívneho občianstva a iniciatívnosti vnímame ako kľúčovú pre širšie sociálne a politické zdravie našej spoločnosti.
 • Podpora lídrov. Odvaha byť osobným príkladom, správnym lídrom – aj to je to, čo chceme podporovať. Chceme oceňovať skutočné líderstvo, nie to celebritné, ktoré sa dnes často vychvaľuje v médiách.
 • Počúvanie slabších a znevýhodnených. Chceme, aby naše programy boli citlivé aj voči volaniam slabších a znevýhodnených, ktorí nemali v živote šťastie ako tí zdravší a bohatší.

Štandardy našej práce

 • Transparentnosť poskytovania grantov. Vždy vopred zverejníme ciele, podmienky a kritériá výberu projektov, aby boli každému jasné pravidlá. Do súťaže o podporu sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto spĺňa kritériá oprávnenosti. O výsledkoch posudzovania informujeme nielen uchádzačov, ale aj širokú verejnosť. Zverejňujeme mená posudzovateľov projektov ako aj prijímateľov príspevkov a grantov.
 • Dostupnosť pre záujemcov o podporu z rôznych sociálnych skupín a rôznych regiónov Slovenska. Návrhy projektov s nami môže každý konzultovať tak, ako mu to vyhovuje: osobne, mailom alebo telefonicky. Našimi skúsenosťami pomáhame uchádzačom zvýšiť ich šance v grantovej súťaži.
 • Otvorenosť. Grantové programy navrhujeme a realizujeme ako otvorené, čiže do výberového konania sa môže zapojiť široký okruh žiadateľov.

POMÁHAME POMÁHAŤ UŽ 10 ROKOV

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: