Firemné nadácie na Slovensku

Z Registra nadácií na Ministerstve vnútra SR sme vybrali nadácie založené podnikateľskými subjetmi, o ktorých hovoríme ako o firemných nadáciách.

NÁZOV

ZAKLADATEĽ

REGISTR. ČÍSLO

VZNIK

WEBSTRÁNKA

ČSOB nadácia

Československá obchodná banka, a.s.

203/Na-2002/981

06.12.2010

https://www.csob.sk/o-nas/pomahame-a-podporujeme/csob-nadacia/aktivity-a-programy

JURKI - NADÁCIA

JURKI-HAYTON, s.r.o.

203/Na-96/654

30.4.2002

www.jurki.sk

Nadácia 42

Elsinor s.r.o.

203/Na-96/543

18.10.1999

-

Nadácia 863 Prvá Komunálna Finančná, a.s. 203/Na-2002/1031 18.9.2012  

Nadácia AGAPA

Obec Ladce, Považská cementáreň, a.s.; Ing.Mária Kebísková, Ing. Marta Čarnogurská, Ing. Jozef Mikušinec

203/Na-2002/772

12.11.2004

-

Nadácia ADVANCE INVESTMENTS

ADVANCE INVESTMENTS a.s.

203/Na-2002/920

22.12.2008

www.advanceinvestments.sk/index.php/sk/filantropia

Nadácia Allianz

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

203/Na-2002/900

17.06.2008

www.nadacia.allianzsp.sk

Nadácia ARDIS

ARDIS, a.s.

203/Na-2002/904

11.7.2008

-

Nadácia ATÉNA

Progress Trading, s.r.o.

203/Na-2002/724

15.7.2003

-

Nadácia Bane pre zdravie, vzdelanie, kultúru a šport regiónu Hornonitrianske bane Prievidza, a.s.   2.11.2004 www.hbp.sk/index.php/sk/spolocnost/humanitne-aktivity/nadacia

Nadácia Beauty

ARTAMIS, s.r.o; Lívia Cisárová

203/Na-2002/688

10.12.2002

-

Nadácia BEBRAVA

Podnik živočísnej výroby a.s.; Agro-coop Klátová Nová Ves, a.s.; Poľnoslužby Bebrava, a.s.; Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice; Podielnické poľnohospodárske družstvo Rybany

203/Na-2002/827

28.2.2006

-

Nadácia Carmeuse

Carmeuse Slovakia, s.r.o.

203/Na-2002/787

14.12.2004

-

Nadácia Cerart

KERKO, a.s.

203/Na-2002/682

5.11.2002

-

Nadácia DALKIA SLOVENSKO

Dalkia a.s.

203/Na-2002/846

6.10.2006

www.dalkia.sk

Nadácia Danubia

Danubia Invest, a.s.

203/Na-2002/812

7.9.2005

 

Nadácia DeDo - Solidarita s deťmi z detských domovov

Torytrade spol. s.r.o.

203/Na-96/194

24.7.1997

www.nadaciadedo.sk

Nadácia - Dar zdraviu

VSŽ a.s./Východoslovenské železiarne/Košice

203/Na-96/53

11.7.1997

www.nadacia_vsz-dar_zdraviu.sk-firma.com

Nadácia Deti, kone a golf

MBL, spol. s.r.o.

203/Na-96/413

28.8.1997

 

Nadácia Dobro

Coopex Group a.s.

203/Na-96/28

24.2.1997

-

Nadácia Doprastav

Doprastav, a.s.

203/Na-2002/843

31.8.2006

www.nadaciadoprastav.sk

Nadácia Dubnické opálové bane

Slovenský opál s.r.o.; Obec Zlatá baňa, Otília Novotná

203/Na-96/559

26.9.2000

www.opalovebane.sk

Nadácia EDYMAX HOLDING

Marek Kuchta

203/Na-2002/950

9.12.2009

www.edymax.com/NADACIA-EDYMAX-HOLDING

Nadácia EEA

EEA s.r.o.

203/Na-2002/954

27.4.2010

-

Nadácia EON

Západoslovenská energetika, a.s.

203/Na-2002/911

15.10.2008

-

Nadácia ESET

ESET, spol. s r.o.

203/Na-2002/1013

 30.12.2011

 

Nadácia ESPÉRANCE

BGS-Distribution a.s.

203/Na-2002/739

22.12.2003

www.esperance.sk

Nadácia GRANVIA Granvia, a.s.; Granvia Operation, a.s.  Meridiam Infrastructure Managers S. á r.l.; Foundation d´entreprise VINCI pour la Cité; 203/Na-2002/1026 17.7.2012 www.nadacia-granvia.sk

Nadácia HB Reavis

HB Reavis Slovakia a.s.

203/Na-2002/938

3.8.2009

www.hbreavis.com/sk/nadacia-hb-reavis

Nadácia HOMINEM QUERO

Súkromná hotelová akadémia, HaGMa s.r.o.

203/Na-2002/737

22.12.2003

-

Nadácia Charity

GRIGOR, spol. s.r.o.

203/Na-2002/905

31.7.2008

www.nadaciacharity.sk

Nadácia CHEMOSVIT

Terichem, a.s.; Chemosvit, a.s.;Chemosvit Energochem, a.s.; Chemosvit Fibrochem a.s.; Chemosvit Folie a.s.; Chedos a.s.; Strojchem, a.s.; Chemosvit Prochem, spo. S.r.o.; Chemosvit Environchem a.s.; Chemosvit Strojservis, a.s.; Chemeko spol. s.r.o; Finchem, a.s.

203/Na-2002/727

1.8.2003

www.nadaciachemosvit.sk

Nadácia IBD

COSMEX, a.s.

203/Na-2002/854

20.11.2006

www.nadacia-ibd.sk

Nadácia IKAROS

ALTERMED SLOVAKIA, s.r.o.

203/Na-2002/865

26.4.2007

-

Nadácia J&T

Ing. Patrik Tkáč, Ing. Ivan Jakabovič, Ing. Gabriela Lachoutová

203/Na-2002/851

12.10.2006

www.nadaciajt.sk

Nadácia J. Murgaša CENTER, a.s.
HYZA, a.s.
203/Na-96/468 8.1.1998 murgas.mskstudio.com

Nadácia Jána Korca

VÚJE Trnava, a.s.

203/Na-2002/706

22.4.2003

www.jankorec.sk

Nadácia Jednota COOP

COOP CENTRUM, a.s.

203/Na-96/627

10.10.2001

www.coop.sk/sk/zakaznik/nadacia-jednota-coop

Nadácia KOSIT

KOSIT a.s.

203/Na-2002/983

31.12.2010

www.nadaciakosit.org

Nadácia LETOKRUHY

Tatranská mliekareň, a.s.; WAGON TRADING spol. s.r.o.

203/Na-2002/801

22.4.2005

-

Nadácia Linaje

Legalservices s.r.o.

203/Na-2002/866

21.5.2007

www.nadacialinaje.sk

Nadácia magistra Petra Németha

MED-ART, spol. s.r.o.

203/Na-2002/764

14.12.2004

-

Nadácia Matador

MATADOR HOLDING, a.s.; MATADOR a.s.

203/Na-96/649

24.1.2002

www.nadacia-matadoru.sk

Nadácia Mojmír

Kaštieľ Mojmírovce, s.r.o.

203/Na-2002/676

22.10.2002

-

Nadácia Mondi SCP

Mondi SCP, a.s.

203/Na-2002/782

14.12.2004

-

Nadácia Musculus Power Kids Crystal Invest s.r.o. 203/Na-2002/1022 19.4.2012 -

Nadácia na podporu vzdelávania v stavebníctve

Stavoconsul, s.r.o.; Hutné stavby a.s.;Čestné stavby a.s. Košice; Point a.s.

203/Na-96/515

11.2.1999

www.svf.tuke.sk/_nadacia

Nadácia NOE

A care, s.r.o.

203/Na-2002/964

17.8.2010

www.nadacianoe.sk

Nadácia Olympic Casino Slovakia

OLYMPIC CASINO SLOVAKIA s.r.o.

203/Na-2002/969

25.8.2010

www.olympic-casino.com

Nadácia Orange

Orange Slovensko, a.s.

203/Na-2002/891

27.12.2007

www.nadaciaorange.sk

Nadácia Originál

SOVOS s.r.o.

203/Na-2002/753

28.5.2004

-

Nadácia otvorených očí

POHOTOVOSŤ, s.r.o.

203/Na-2002/773

20.12.2004

www.otvoreneoci.sk

Nadácia "Pantheon Foundation" Pantheon Group s.r.o. 203/Na-2002/1038 19.11.2012  

Nadácia PARTNERS

PARTNERS GROUP SK s.r.o.

203/Na-2002/888

14.12.2007

www.partnersgroup.sk

Nadácia Penta

Penta Group, a.s.

203/Na-2002/674

23.9.2002

www.pentainvestments.com

Nadácia PLAYBOY Slovensko

MEDIAVISION, s.r.o.

203/Na-2002/873

16.7.2007

www.nadaciaplayboy.sk

Nadácia Pomoc deťom v ohrození

Slávia Capital, a.s. obchodník s cennými papiermi

203/Na-96/624

10.9.2001

www.pomocdetom.sk

Nadácia PORFIX

PORFIX - pórobetón, a.s.

203/Na-2002/977

16.11.2010

www.porfix.sk

NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY

POŠTOVÁ BANKA, a.s.

203/Na-2002/884

6.11.2007

www.nadaciapabk.sk

Nadácia pre človeka v núdzi a prevenciu kriminality

Obchodná spoločnosť AUTOTRADE, s.r.o., Obchodná spoločnosť IRIS Slovakia, s.r.o., doc. Ing. Anton Tallo CSc., Ing. Juraj Pacan CSc.

203/Na-96/188

11.8.1997

-

Nadácia pre ďalšiu generáciu METAL SERVIS Recycling s.r.o. 203/Na-2002/1020 19.3.2012  

Nadácia pre rozvoj výučbovo-študijného centra Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Humennom

MECOM, a.s., TYTEX Slovakia s.r.o, RHODIA INDUSTRIAL YARNS, a.s., Podvihorlatské pekárne a cukrárne, a.s., Humenská mliekareň, a.s., NYLSTAR Slovakia, a.s.

203/Na-2002/795

31.1.2005

-

Nadácia Prima banky (predtým Dexia banky) Prima banka Slovensko, a.s. 203/Na-2002/785 10.12.2004 www.nadaciaprimabanky.sk

Nadácia PROJEKT PLUS

PROJEKT PLUS s.r.o.

203/Na-2002/941

13.10.2009

www.projektplus.sk

Nadácia PROSPERITAS

Bodrogferr spol. s.r.o., Globál spol. s.r.o., Ing. Sándor Fuksz

203/Na-2002/745

23.4.2004

-

Nadácia Reinhold a Carmen Würth

Würth spol. s.r.o.

203/Na-96/12

6.12.1996

www.wurth.sk

Nadácia SALVE

Salve Group, a.s.

203/Na-2002/783

7.12.2004

www.nadaciasalve.sk

Nadácia SEZ

SEZ Krompachy a.s.

203/Na-2002/841

12.5.2006

-

Nadácia Slovak Gold

Slovenská poisťovňa, a.s., Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Danubiaprint, a.s., Mgr. Jozef Sitko, Ing. Miroslav Behúň

203/Na-96/182

31.7.1997

www.slovakgold.sk

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Slovenská sporiteľna, a.s.

203/Na-2002/774

29.11.2004

www.nadaciaslsp.sk

Nadácia SMART CHOICE

Smart Choice, s.r.o.

203/Na-2002/973

16.9.2010

www.nadaciasc.sk

Nadácia Solidarita - Východ

CASSPROS, a.s.

203/Na-96/584

27.12.2000

www.nadaciasolidaritavychod.sk

Nadácia SPP

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

203/Na-2002/689

12.12.2002

www.nadaciaspp.sk

Nadácia STARS FOR STARS B & D, s.r.o. 203/Na-2002/1033 13.9.2012 www.starsforstars.eu

Nadácia Štefana z Verbovca

Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.; Bratislavská Akademická Spoločnosť, n.o.

203/Na-2002/910

5.11.2008

www.eurokodex.sk/Nadacia_T27520.aspx

 Nadácia súčasného slovenského výtvarného umenia

Prvá slovenská investičná skupina, a.s.

 203/Na-2002/822

30.11.2005

 

Nadácia TA3

C.E.N. s.r.o.

 203/Na-2002/993

22.2.2011

www.ta3.com/tv/Nadacia-ta3

Nadácia Tatra banky

Tatra banka, a.s.

203/Na-2002/777

20.12.2004

www.nadaciatatrabanky.sk

Nadácia TAX - AUDIT Slovensko

TAX -AUDIT Slovensko, spol. s.r.o.

203/Na-2002/856

20.11.2006

www.taxauditslovensko.sk

Nadácia Televízie Markíza

Markíza-Slovakia, spol. s.r.o.

203/Na-2002/869

5.6.2007

www.nadacia.markiza.sk

Nadácia Tesco

Tesco Stores SR a.s.

203/Na-2002/976

16.12.2010

www.corporate.itesco.sk/nadacia-tesco

Nadácia TV JOJ

Slovenská produkčná, a.s.

203/Na-2002/872

18.6.2007

www.nadacia.joj.sk

Nadácia TVS

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

203/Na-2002/944

3.11.2009

www.nadaciatvs.sk

Nadácia U.S. Steel Košice

U.S. Steel Košice, s.r.o.

203/Na-2002/695

11.12.2002

www.usske.sk/citizenship/nadacia-s

Nadácia UDO pre africké deti

UDO, s.r.o.

203/Na-2002/881

22.10.2007

www.udosk.sk/nadacia

Nadácia Vajnory Shopping City

Vajnory Shopping City, a.s.

203/Na-96/248

19.8.1997

www.vsc.sk

Nadácia Voda

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

203/Na-2002/933

12.8.2009

-

Nadácia Volkswagen Slovakia

VOLKSWAGEN SLOVAKIA a.s.

203/Na-2002/915

4.12.2008

www.nadacia-volkswagen.sk

Nadácia VÚB

Všeobecná úverová banka, a.s.

203/Na-2002/741

12.12.2003

www.nadaciavub.sk

Nadácia VULKAN

KVARTET a.s., VULKAN, a.s.

203/Na-2002/814

4.10.2005

-

Nadácia Východoslovenského onkologického ústavu v Košiciach

GRAMED, spol. s.r.o.

203/Na-2002/778

29.11.2004

www.vou.sk

Nadácia Zdravie - naša priorita Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. 203/Na-2002/1032 17.10.2012  

Nadácia Zdravie pre všetkých

FINHOSP, s.r.o.

203/Na-2002/730

23.9.2003

www.nemocnicasaca.sk/nadacia/o-nadacii

Nadácia Zentiva (Zentiva Foundation)

Zentiva a.s.

203/Na-96/180

7.8.1997

-

Nadácia ZSNP a Slovalco

ZSNP, a.s.; Thermosolar Žiar, s.r.o.; ZSNP Strojal, s.r.o.; Slovalco, a.s.; Alufinal, a.s.; ZSNP VUM, s.r.o.; ZO OZ KOVO; ZSNP STO, s.r.o.

203/Na-96/39

18.6.1997

www.zsnp.sk

Nadácia Železiarne Podbrezová

Železiarne Podbrezová a.s.

203/Na-96/575

4.8.2000

www.zelpo.sk

Nadácia ŽIVOT

TANDEM - DIVING s.r.o.;CHIRANA-PREMA a.s.; JUSTUR s.r.o.; ASSEK a.s.; PREMEX s.r.o.; CHIRASYS s.r.o.; PREMARESS s.r.o.; PREMAGAS s.r.o.; Ing. Juraj Borovský

203/Na-96/321

28.8.1997

www.staratura.sk/nadacia-zivot

Nadácia ŽIVOT BEZ OBÁV

Prvá česko-slovenská poisťovňa, a.s.

203/Na-96/562

15.2.2000

-

STARS & FRIENDS Nadácia

STARS & FRIENDS spol. s.r.o.

203/Na-2002/965

19.8.2010

-

Šrobárova nadácia

SLOVEKO a.s.; Sukmont a.s.; Medochemie Ltd. o.z.z.o.

203/Na-2002/747

16.4.2004

www.srobarovustav.sk/srobarova-nadacia

Register nadácií zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: