Nadácia SPP - Zoznam programov realizovaných v partnerstve s CPF

Rok realizácie Názov programu Darovaná suma Počet podporených  projektov
2004 Darujte Vianoce 2 000 000 Sk 204
2004 Obnovme si svoj dom 29 996 787 Sk 33
2004/05 Štipendijný program Hlavička 3 780 000 Sk 126
2005 Priestor 3 100 000 Sk 55
2005 Zamestnanecký grantový program 2 000 000 Sk 55
2005 Matchingový program Pridáme sa 688 218 Sk 15
2005 Obnovme si svoj dom 23 435 646 Sk 14
2005/06 Štipendijný program Hlavička 4 980 600 Sk 109
2005/06 Zamestnanecký grantový program 2 835 595 Sk 78
2006 Opora 2 381 729 Sk 38
2006 Klub H 246 872 Sk 40
2006 Obnovme si svoj dom 54 000 000 Sk 12
2006 Matchingový program Pridáme sa 593 305 Sk 14
2006 Program podpory ľudí v núdzi 1 049 000 Sk 120
2006 Program podpory komunít 4 915 000 Sk 26
2006 Program Municipality 2 900 000 Sk 14
2006/07 Štipendijný program Hlavička 3 521 500 Sk 46
2006/07 Zamestnanecký grantový program 1 284 362 Sk 45
2007 Opora 2 000 000 Sk 36
2007 Klub H 218 891 Sk 34
2007 Obnovme si svoj dom 50 000 000 Sk 18
2007 Matchingový program Pridáme sa 721 795 Sk 21
2007 Program podpory ľudí v núdzi 927 430 Sk 111
2007 Program podpory komunít 9 637 000 Sk 19
2007 Program Viacúčelové ihriská 50 000 000 Sk 50
2007/08 Štipendijný program Hlavička  3 942 400 Sk 56
2007/08  Zamestnanecký grantový program  1 461 350 Sk 51
2008 Opora 2 000 000 Sk 39
2008 Klub H 120 332 Sk 31
2008 Obnovme si svoj dom 13 000 000 Sk 15
2008/09 Matchingový program Pridáme sa 931 985 Sk 30
2008 Program podpory ľudí v núdzi 1 537 570 Sk 186
2008 Program podpory komunít 9 200 000 Sk 13
2008 Program Municipality 1 750 000 Sk 7
2008 Program Viacúčelové ihriská 119 801 525 Sk 100
2008/09 Štipendijný program Hlavička 131 907 € 64
2009/10 Klub H 9 272 € 33
2009 Zamestnanecký grantový program 45 352 € 54
2009 Obnovme si svoj dom 794 500 € 9
2009/10 Opora 53 280 € 8
2009 Matchingový program Pridáme sa 39 757 € 34
2009 Program podpory ľudí v núdzi 39 775 € 97
2009 Program podpory komunít 350 690 € 25
2009 Municipality 32 518 € 6
2009/10 Štipendijný program Hlavička 128 142 € 81
2010/11 Klub H 9 479 € 26
2010 Zamestnanecký grantový program 47 754 € 53
2010 Obnovme si svoj dom 400 000 € 4
2010/11 Opora 86 000 € 39
2010 Matchingový program Pridáme sa 20 766 € 16
2010 Program podpory ľudí v núdzi 36 097 € 49
2010 Program podpory komunít 259 361 € 23
2010 Interný program Spoločnými silami pre región 14 613 € 7
2010 Dedičstvo regiónov 100 000 € 80
2010/11 Štipendijný program Hlavička 132 043 € 73
2011 Klub H 10 258 € 23
2011 Zamestnanecký grantový program 50000 € 39
2011 Obnovme si svoj dom 400 000 € 4
2011 Opora 87 468 € 47
2011 Program podpory ľudí v núdzi 33 500 € 52
2011 Program podpory komunít 240 986 € 39
2011 Program Municipality 50 000 € 6
2011 Interný program Spoločnými silami pre región 26 580 € 9
2011 Dedičstvo regiónov 99 200 € 83
2012 Štipendijný program Hlavička 129 399 € 80
2012 Klub Hlavičiek 7 111 € 24
2012 Program Obnovme si svoj dom 400 000 € 7
2012 Dedičstvo regiónov 102 641 € 86
2012 Opora 101 865 € 63
2012 Zamestnanecký grantový program 69 200 € 62
2012 Program podpory ľudí v núdzi 19 200 € 39
2012 Program podpory komunít 374 646 € 65
2012 Interný program Spoločnými silami pre región 22 000 € 2
2012 Program Municipality 220 000 € 19
2012 SPPoločne 320 000 € 43
2013 Štipendijný program Hlavička 127 750 € 82
2013 Klub Hlavičiek 9 180 € 9
2013 Opora 42 374 € 56
2013 Zamestnanecký grantový program 68 900 € 58
2013 Program podpory ľudí v núdzi 33 200 € 38
2013 Program podpory komunít 282 283 € 52
2013 Intený program Spoločnými silami pre región 17 500 € 5
2013 Program Municipality 330 000 € 29
2013 Program Spolupráca so samosprávami 50 000 € 4
2013 SPPoločne 319 997 € 48
2014 Program Obnovme si svoj dom 233 200 € 9
2014 Program podpory ľudí v núdzi 39 000 € 24
2014 Program podpory komunít 199 376 € 44
2014 Program Municipality 409 302 € 52
2014 Program Spolupráca so samosprávami 117 988 € 10
2014 SPPoločne 199 876 € 37
 

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: