Nadácia Tatra banky - Zoznam programov realizovaných v partnerstve s CPF

Rok realizácie Názov programu  Darovaná suma Počet podporených projektov
2006 Program podpory kvality vzdelávania na vysokých školách ekonomického zamerania 1 375 491 Sk 11
2006 Program Pomôžeme 160 000 Sk 4
2006 Zamestnanecký grantový program 1.kolo 519 832 Sk 14
2006 Zamestnanecký grantový program 2.kolo 470 808 Sk 12
2006 Program podpory postgraduálnych študentov vysokých škôl ekonomického zamerania 700 000 Sk 6
2006 Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti bankovníctva 100 000 Sk 2
2006 Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT 110 000 Sk 4
2006 Cena Nadácie Tatra banky za výnimočný prínos v oblasti umenia 331 978 Sk 6
2007 Program podpory kvality vzdelávania na vysokých školách ekonomického zamerania 2 636 215 Sk 17
2007 Program Pomôžeme 502 079 Sk 10
2007 Zamestnanecký grantový program 1.kolo 537 900 Sk 14
2007 Zamestnanecký grantový program 2.kolo 554 920 Sk 14
2007 Iné projekty 547 575 Sk 4
2007 Program Partnerstvá v regiónoch 1 600 000 Sk 8
2007 Program podpory postgraduálnych študentov vysokých škôl ekonomického zamerania 500 000 Sk 6
2007 Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti bankovníctva 100 000 Sk 2
2007 Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT 50 000 Sk 1
2007 Cena Nadácie Tatra banky za výnimočný prínos v oblasti umenia 900 000 Sk 6
2008 Program podpory kvality vzdelávania na vybraných vysokých školách s ekonomickým, manažérskym alebo technickým zameraním 1 172 600 Sk 8
2008 Program Pomôžeme 200 000 Sk 3
2008 Grantový program „Dobré srdce“ 1 283 080 Sk 50
2008 Grantový program „Vedieť viac“ 1 003 400 Sk 12
2008 Program Partnerstvá v regiónoch 1 600 000 Sk 8
2008 Ceny Nadácie Tatra banky za Najlepší študentský business plán 131 300 Sk 3
2008 Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT 50 000 Sk 1
2008 Ceny Nadácie Tatra banky za umenie 1 500 000 Sk 10
2008 Podpora partnerských projektov 6 357 350 Sk 11
2009 Grantový program Dobré srdce 29 760 € 39
2009 Grantový program Vedieť viac 49 768 € 14
2009 Program Partnerstvá v regiónoch 49 204,6 € 8
2009 Grantový program Študenti do sveta 1.kolo 51 436 € 21
2009 Grantový program Študenti do sveta 2.kolo 55 373 € 19
2009 Orchestrálna akadémia 10 440 € 18
2009 Grantový program E-Talent 32 697 € 8
2009 Podpora partnerských projektov 435 453,46 € 22
2009 Cena Nadácie Tatra banky za Najlepší študentský business plán 4 586 € 3
2009 Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT 2 050 € 2
2009 Cena Nadácie Tatra banky za umenie 34 840 € 10
2010 Grantový program Dobré srdce  35 379 € 70
2010 Grantový program Kvalita vzdelania 1.kolo 26 464 € 11
2010 Grantový program Kvalita vzdelania 2.kolo 40 780 € 10
2010 Grantový program Vedieť viac 55 700 € 15
2010 Grantový program Študenti do sveta 33 200 € 22
2010 Grantový program E-Talent 440 492,76 € 11
2010 Podpora partnerských projektov 4 960 € 22
2010 Cena Nadácie Tatra banky za Najlepší študentský business plán 2 050 € 3
2010 Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT 49 790 € 2
2010 Cena Nadácie Tatra banky za umenie 27 357,3 € 10
2010 Podpora prostredníctvom nadačných fondov (Haiti, Povodne) 34 840 € 18
2011 Grantový program Dobré srdce  54 446 € 77
2011 Grantový program Vedieť viac 38 630 € 18
2011 Grantový program Študenti do sveta 60 037 € 27
2011 Grantový program Kvalita vzdelávania 27 465 € 9
2011 Grantový program E-Talent 33 200 € 9
2011 Grantový program Business Idea 20 000 € 4
2011 Podpora partnerských projektov 381 260,24 € 21
2011 Cena Nadácie Tatra banky za výnimočnú diplomovú prácu v oblasti IT 2 050 € 2
2011 Cena Nadácie Tatra banky za umenie 56 429 € 11
2011 Fond Pomoc Afrike 5 297,82 € 1
2012 Grantový program Kvalita vzdelávania 24 917,00 € 9
2012 Grantový program Študenti do sveta 57 424,00 € 24
2012 Grantový program Vedieť viac 38 000,00 € 17
2012 Grantový program E-Talent 30 000,00 € 9
2012 Grantový program Business Idea 20 000 € 4
2012 Grantový program Viac umenia 40 800 € 23
2012 Zamestnanecký program Dobré srdce 52 580 € 126
2012 Grantový program Prvá pomoc 33 690,00 € 38
2012 Partnerské grantové projekty 163 781,00 € 14
2012 Cena Nadácie Tatra banky za umenie 59 416,00 € 10
2012 Podpora regionálnych divadiel 53 488,00 € 10
2012 Cena za najlepšiu diplomovú prácu 2050,00 € 2
2013 Grantový program Kvalita vzdelávania 31 756,00 € 11
2013 Grantový program Študenti do sveta  62 060,00 € 23
2013 Grantový program Vedieť viac 37 700,00 € 15
2013 Grantový program E-talent 29 770,00 € 9
2013 Grantový program Business Idea 20 000,00 € 4
2013 Grantový program Stredoškoláci do sveta 15 000,00 € 13
2013 Grantový program Viac umenia 37 300,00 € 30
2013 Grantový program Viac dizajnu 23 000,00 € 22
2013 Zamestnanecký program Dobré srdce 61 250,00 € 143
2013 Grantový program Prvá pomoc 25 760,00 € 23
2013 Grantový program Viac pre regióny 40 000,00 € 8
2013 Partnerské grantové programy 117 639,00 € 10
2013 Iné projekty 1391 € 13
2013 Cena Nadácie Tatra banky za umenie 62 680,00 € 11
2013 Cena za najlepšiu diplomovú prácu 2050 € 2
2013 Podpora regionálnych divadiel 53 488,00 € 10
2014 Grantový program Kvalita vzdelávania 40 800,00 € 14
2014 Grantový program Študenti do sveta 42 450,00 € 16
2014 Grantový program Vedieť viac 29 857,00 € 11
2014 Grantový program E-Talent 25 000,00 € 9
2014 Grantový program Business Idea 20 000,00 € 4
2014 Grantový program Stredoškoláci do sveta 12 277,00 € 13
2014 Grantový program Viac umenia 46 020,00 € 32
2014 Grantový program Viac dizajnu 30 000,00 € 28
2014 Zamestnanecký program Dobré srdce 61 300,00 € 138
2014 Grantový program Prvá pomoc 24 700,00 € 32
2014 Grantový program Viac pre regióny 40 000,00 € 8
2014 Partnerské projekty 106 976,00 € 11
2014 Iné projekty 1070 € 10
2014 Cena Nadácie Tatra banky za umenie 60 279,00 € 10
2014 Cena za najlpešiu diplomovú prácu 2050 € 2
2014 Podpora regionálnych divadiel 73 488,00 € 11

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: