Publikácie, na ktorých sme spolupracovali

Community foundations in Central and Eastern Europe 20 years on

Boris Strečanský

Alliance Magazine, 2014

(Volume 19, Number 4)

 

 

 

 

kapitola Mimovládny sektor, pluralita činností a foriem
Martin Bútora, Zora Bútorová, Boris Strečanský

kapitola Darcovstvo na Slovensku - medzi modernitou a tradíciou
Boris Strečanský

10 KAPITOL O VÝVOJI OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU

Samuel Arbe (ed.) a tím autorov

PDCS, Bratislava 2012

 

The situation of the third sector in Slovakia, The impact of crises, Trends, Mainstreams and challenges
Boris Strečanský

Social economy and social enterprises in Slovakia
Boris Strečanský, Kristína Stoláriková

CIVIL SZEMLE
Zborník 3,4

Civil Szemle Foundation, 2012

 

AKTÍVNE OBČIANSTVO A MIMOVLÁDNY SEKTOR NA SLOVENSKU, Trendy a perspektívy

Martin Bútora, Zora Bútorová, Boris Strečanský

OZ Včelí dom, Bratislava 2012

 

 

ŠTÚDIA SÚČASNÉHO STAVU OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU

ŠTÚDIA TRENDOV VÝVOJA OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU

Editori: Martin Bútora, Zora Bútorová, Boris Strečanský, Dušan Ondrušek, Grigorij Mesežnikov

Úrad Splnomocnenca vlády pre občiansku spoločnosť, Bratislava 2011

kapitola Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo
spoluautor Boris Strečanský

SLOVENSKO 2010. Správa o stave spoločnosti a demokracie a o trendoch na rok 2011.

Editori: Bútora Martin, Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij

IVO, Bratislava 2011

kapitola Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo
spoluautor Boris Strečanský

SLOVENSKO 2008. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Editori: Bútora Martin, Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij

IVO, Bratislava 2009

 

MY A ONI ALEBO SPOLU? Vplyv mimovládnych neziskových organizácií na rozhodovacie procesy vo Višegrádskych krajinách - Slovensko

Boris Strečanský

The Sasakawa Peace Foundation v spolupráci s Centrum pre filantropiu n.o. 2008

WE & THEY, NGO´s Influance on Decision-Making Processes in the Visegrad Group Countries

Edited by Tom Nicholson

The Sasakawa Peace Foundation 2008

 

 

INTELLIGENT MONEY - Private Resources for Development  Regional Summary

Alina Porumb (Romania), Boris Strecansky (Slovakia)

Workshop for Civic Initiatives Foundation bg, Association for Community Relations ro, Center for Philanthropy sk, The Via Foundation cz 2008

Summary Country Report Slovakia


Súhrnná správa pre Slovensko

Prípadové štúdie

Boris Strečanský, Milica Danková

Centrum pre filantropiu, Bratislava 2008

KVADRATÚRA KRUHU ALEBO OTÁZKA SPÔSOBU?
K niektorým otázkam roly verejných zdrojov v podpore občianskeho hlasu vo verejnej politike na Slovensku 1995 – 2007


Zborník štúdií a esejí

Editor Boris Strečanský

Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica 2008

kapitola Mimovládne neziskové organizácie a dobrovoľníctvo
spoluautor Boris Strečanský

SLOVENSKO 2006. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Editori: Bútora Martin, Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij

IVO, Bratislava 2007

 

kapitola MNO a dobrovoľníctvo spoluautor Boris Strečanský

SLOVENSKO 2005. Súhrnná správa o stave spoločnosti

Editori: Bútora Martin, Kollár Miroslav, Mesežnikov Grigorij

IVO, Bratislava 2006

 

 

KNIHA O VYUŽITÍ 2%, príspevky mimovládnych neziskových organizácií o ich aktivitách vďaka 2%

Pre iniciatívu Ľudia-ľuďom spracovalo Centrum pre filantropiu, december 2006

 

 

kapitola Občianska advokácia a mimovládne organizácie
Boris Strečanský

KEĎ ĽAHOSTAJNOSŤ NIE JE ODPOVEĎ. Príbeh občianskeho združovania na Slovensku po páde komunizmu

Editori: Bútora Martin, Majchrák Jozef, Strečanský Boris

IVO, Bratislava 2004

kapitola Na ceste za filantropiou, charitou, mecénstvom a sponzorstvom Boris Strečanský

kapitola Filantropia konca 20. storočia na Slovensku a vo svete, Boris Strečanský

ČÍTANKA PRE POKROČILÉ NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Kolektív autorov
Vedúci autorského kolektívu: Dušan Ondrušek
Editorka: Mária Zelenáková
PDCS 2000

 

 

 

 

 

pošli na vybrali.sme.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: