Rozhovor o filantropii s Júliusom Horváthom 

Kto je Július Horváth

vyštudoval Vysokú školu technickú – Stavebnú fakultu. Je ženatý a má dve deti. Hneď po revolúcii začal podnikať. Firmu postavili s manželkou od úplného začiatku – ľudovo povedané na zelenej lúke. Je spolumajiteľom firiem Jutex Slovakia a Jutex Contract, kde zamestnávajú 120 ľudí v oblastiach veľkoobchodu a maloobchodu. V roku 2005 založil Nadáciu JUTEX, ktorá sa v roku 2012 premenovala na Nadáciu Pomoc jeden druhému. V súčasnosti sa venuje riadeniu firmy a spoločne s manželkou filantropii. Získal ocenenie OZ Dvojfarebný svet za spolufinancovanie starostlivosti o deti v House of Family v Kambodži ako aj od spoločnosti ÚSMEV AKO DAR za významný prínos pri realizácii projektov pre deti v náhradnej starostlivosti.

  • Pamätáte sa ešte na svoj prvý dar? A prvý väčší dar?

Bol som začínajúci podnikateľ a dosť sa darilo aj po finančnej stránke. Blízko nášho domu býval starší vdovec. Večer, keď som chodil popri jeho dome, všimol som si, že nesvieti a ani nepozerá televízor. Keď sa vracal z nákupov, nosil v taške iba zopár rožkov a mlieko. Dal som mu večer do schránky 1000 korún. Na druhý deň išiel s nákupom, ktorý ledva uniesol. Mne sa dostal krajší pocit, ako keby som zarobil v ten deň milión korún.

Prvý väčší dar bol 10 000€ na sirotinec v Kambodži.

  • Ako vo Vás skrsla myšlienka venovať sa filantropii?

Postupne som sa začal zaujímať o detské domovy. Zistil som, že máme pred sebou veľa roboty a musíme v niektorých prípadoch suplovať štát. Zameral som sa hlavne na podporu profi rodín.

  • Prečo ste sa rozhodli založiť nadáciu?

Podporovali sme finančne rôzne neziskové organizácie. Veľa vecí robili správne, ale popri tom sme natrafili aj na rozdielne názory. Preto sme sa vydali aj vlastnou cestou.

  • Na základe čoho ste si vybrali tému, ktorú chcete podporovať?

Viac a viac sa zameriavame na deti s detskou mozgovou obrnou. Sám chodím viackrát do mesiaca s dvoma vozičkármi na rehabilitácia a beriem ich aj na výlety. Snažím sa čo najviac sa dostávať do ich sveta a súcitiť s nimi. Ich svet je malý a veľmi stiesnený. Napriek tomu majú dobrú náladu. My, čo sme relatívne zdraví, podliehame depresiám a rôznym iným psychickým  ťažkostiam. Vždy, keď odovzdávam späť svojich kamarátov vozičkárov do ústavu, dostaví sa mi pocit šťastia.

  • Myslíte si, že darcovstvo môže priniesť sociálnu zmenu?

Myslím, že áno. Problém je, že je nás málo. Ľudia si neuvedomujú, že dávanie prináša prospech na oboch stranách. Darca vytvoril niečo, čo mu prináša šťastie a obdarovaný získal oslobodenie od nedostatku.

  • Chceli by ste niečo robiť inak, ale nemôžete napr. z legislatívnych dôvodov a podobne?

Je toho pomerne dosť. Pripravujú sa zmeny v zákone číslo 305 (pozn. Zákon č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele) a tu sa snažím napomáhať ako viem. Po schválení týchto zmien a uvedení zákona do platnosti by tieto veci mali ísť ľahšie.

  • Ako by ste opísali Vaše skúsenosti z „druhej strany“ ako žiadateľa o podporu od iných donorov?

Tu nemáme žiadne skúsenosti, nakoľko sa snažíme celú nadáciu Pomoc jeden druhému financovať z vlastných zdrojov. Výhodou je, že podnikáme a máme vlastné zdroje. Celý chod nadácie ako aj väčšina našej pomoci sú hradené z vlastných zdrojov.

  • Čo Vás práca v oblasti charity/verejnoprospešnosti naučila?

Vážiť si to, čo mám a spoznal som, čo je pre mňa skutočným zdrojom šťastia.

  • Čo je momentálne Vaša najväčšia výzva v tejto oblasti?

Snažíme sa pomáhať /cez našich partnerov/ deťom v chudobných krajinách. Bojujú o holý život. To je veľmi dôležité, lebo sa navyše jedná o detské životy. Táto výzva je najdôležitejšia. Pomáhať deťom s detskou mozgovou obrnou je potrebné, nakoľko nemali to šťastie v živote, ako my, a majú sťažené podmienky. Ostatnú pomoc sa snažíme riešiť cez webovú stránku www.pomocjedendruhemu.sk, kde nájdete rôzne iné druhy pomoci.

na stiahnutie

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: