Rozvoj a podpora regiónov

1. Rozvoj regiónov - podpora aktívnych a iniciatívnych občanov, ktorí vytvárajú projekty zamerané na zvyšovanie kvality života ľudí a zmenu svojho okolia. Tu sa nám páči tu, chceme žiť s Baumitom

2. Komunitné aktivity, komunitná filantropia - podpora ľudí, ktorí sa angažujú vo svojej komunite, podieľajú sa na rozvoji komunitného darcovstva. Pomáhame v našom meste s CBA


Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: