Rozvoj individuálneho darcovstva

Popri spolupráci s firemnými partnermi a poskytovaní  darcovských služieb je našou snahou posilňovať aj rozvoj individuálneho darcovstva, ktoré  považujeme za kľúčové pre zdravý rast občianskej spoločnosti. Našou stratégiou je rozvíjať nástroje uľahčujúce individuálne darcovstvo, či už v podobe internetového darcovského portálu alebo odstraňovaním bariér pre darcovstvo v platobnom styku.
 

DARUJME.sk je brána do sveta online fundraisingu.
 
DARUJME.sk umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Ponúka online databázu aj komunikačný nástroj na budovanie vzťahov s darcami. 
 
Systém DARUJME.sk vznikol, aby uľahčil neziskovým organizáciám prijímanie darov v online priestore. Ide o DRM (Donor Relation Management) systém, ktorý integruje online platby, databázu, emailingový a newslettrový systém. 
 
Projekt ‘Zlepšenie prístupu k súkromnému financovaniu pre OOS’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

 

Darcovský internetový portál www.ludialudom.sk


Portál "ĽudiaĽuďom" je nástroj pre všetkých, ktorí chcú pomáhať druhým cez internet.

Prevádzkovateľom portálu je nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n. o., ktorú založila spoločnosť SK-NIC, a. s., a Centrum pre filantropiu. Našou úlohou je odborne dohliadať na opodstatnenosť projektu v oblasti filantropie. Ľudia ľudom je univerzálny webový portál, kde žiadajú pomoc ľudia, ktorí ju potrebujú, a darcovia ich tu vyhľadávajú a môžu on-line finančne podporiť.

Projekt sa stal slovenským víťazom European CSR Award v kategórii Partnerstvá malých a stredných firiem.

Stránka svojim používateľom poskytuje všetky základné funkcie potrebné pre poskytnutie a prijatie daru: prihlásiť sa s výzvou (registrácia príjemcu), nechať si ju overiť (certifikovať) treťou osobou alebo organizáciou; na druhej strane: vyhľadávať výzvy podľa vlastných kritérií, zoradiť ich podľa vlastných preferencií, pozitívne alebo negatívne ohodnotiť, poslať výzvu ďalej (prostredníctvom e-mailu lebo sociálnych sietí), alebo ju priamo finančne podporiť (napríklad cez službu TatraPay, CardPay alebo vlastnú platbu – zadanie jednorazového alebo trvalého tuzemského platobného príkazu). Spolu s platbou môže jednotlivým príjemcom napísať krátky odkaz. Svoje minulé dary si darca môže sledovať v rámci svojho darcovského účtu na portáli.

Hlavnými cieľmi tohto projektu sú predovšetkým rozvoj individuálnej filantropie, zvyšovanie transparentnosti v neziskovom sektore a tiež vytváranie dlhodobých vzťahov medzi darcami a príjemcami podpory.

Easy Giving - pravidelné darcovstvo

Odstraňovanie bariér pre získavanie finančných darov od jednotlivcov a zjednodušenie nástrojov pravidelného darcovstva prostredníctvom platobných kariet, mobilných platieb, jednoduchého zadávania inkasa (direct debit) a trvalých príkazov.

 

Live Funding

Livefunding je verejné darcovské podujatie, otvorené pre všetkých, komu záleží na zlepšení našej spoločnosti a rád prispeje na dobrú vec. Je to príležitosť pre MNO prezentovať svoje aktivity a zároveň na ne získať podporu prostredníctvom živého crowdfundingu. 

livefunding.cpf.sk

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: