Práve rozdiel medzi tradičným darcovstvom (charitou) a moderným darcovstvom (filantropiou) je v očakávanom efekte daru. Ak v charite ide o odstránenie okamžitého utrpenia, bolesti, a naplnenie akútnej potreby, v prípade filantropie ide o riešenia na úrovni sociálnej zmeny. Typickým príkladom v minulosti bolo tzv. Progresivistické hnutie, ktoré sa snažilo cez vzdelávanie pomáhať sociálne slabším vrstvám vymaniť sa pasce biedy, s presvedčením, že sa tak odstráni problém chudoby.

Filantropické darcovstvo hľadá umiestnenie svojich prostriedkov racionálnym spôsobom, zvažuje, hodnotí, učí sa a prehodnocuje. Snaží sa minimalizovať náhodnosť a podporuje riešenia, ktoré riešia korene problému. Pre takéto darcovstvo sú, podobne ako pri charitatívnom darcovstve zdroje veľmi obmedzené, avšak z iných dôvodov. Veľkú časť potenciálnej agendy filantropického darcovstva riešia vlády alebo politické strany alebo iné záujmové skupiny v spoločnosti, s ďaleko väčšími zdrojmi. Avšak filantropické darcovstvo investuje svoje zdroje cielene do tém a dlhodobo. Typickým príkladom súčasného filantropa je Bill Gates alebo George Soros. Obaja investujú do vysoko riskantných aktivít, či už do výskumu, alebo do sociálnych zmien (podpora otvorenej spoločnosti). Ale filantropické darcovstvo nie je len doménou žijúcich darcov. Väčšina filantropického darcovstva sa deje cez inštitúcie organizovanej filantropie – nadácie, ktoré disponujú vlastným kapitálom, čo im umožňuje podporu nadčasových programov, presahujúcich horizont volebného obdobia, alebo kritérium krátkodobej finančnej návratnosti investícií. Filantropické investície do vzdelania, do podpory lídrov v rôznych oblastiach, do budovania nových typov inštitúcií sledujú dlhodobejšie zmeny a trendy.

Na Slovensku sa filantropické darcovstvo postupne rozvíja. 20 rokov je dosť krátky čas na vytvorenie tradície. Vďaka zahraničným vplyvom a inšpiráciam sa tu však vybudovala dobrá inštitucionálna základňa pre rozvojové darcovstvo (popri tradičnej základni charitatívneho darcovstva) a napríklad existencia komunitných nadácií je svedectvom, že modernejšie darcovstvo je na Slovensku možné.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: