VÝSLEDKY GRANTOVÉHO PROGRAMU „SENIORI V NAŠOM MESTE“

V rámci Európskeho roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami sa spoločnosť CBA Slovakia, s.r.o. rozhodla upriamiť svoju pozornosť na seniorov žijúcich v meste Lučenec a podporiť realizáciu verejnoprospešných aktivít v prospech tejto cieľovej skupiny.

V spolupráci s Centrom pre filantropiu, n.o. vyhlásila grantový program „Seniori v našom meste“, ktorého cieľom je umožniť aktívne trávenie voľného času seniorov, podporiť vytváranie vzťahov a odovzdávanie skúseností medzi rôznymi generáciami, a posilniť ich integráciu do spoločnosti.

O finančnú podporu sa v programe mohli uchádzať mimovládne organizácie, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie a školy pôsobiace v meste Lučenec.

Do grantového programu sa mohli zapojiť projektmi zameranými na:

  • vzdelávacie a voľnočasové aktivity

  • sebarealizačné a integračné aktivity

  • a aktivity podporujúce solidaritu medzi generáciami

 

Do uzávierky grantového programu 2.8.2012 bolo spolu predložených 11 projektov spĺňajúcich kritériá grantového programu. Celkovou sumou 5 500 € bolo na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie podporených 6 projektov:

  1. Obchodná akadémia Lučenec, názov projektu: Vytvorme si krajší svet, výška podporenej sumy: 1 000 €

  2. Novohradská knižnica v Lučenci, názov projektu: Seniori v našom meste, výška podporenej sumy: 1 000 €

  3. ISTOTA, n.o., názov projektu: Aktívny senior, výška podporenej sumy: 535 €

  4. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Základná organizácia ÚNSS č.22 Lučenec, názov projektu: Semestriáda, výška podporenej sumy:  995 €

  5. Občianske združenie „Za dôstojný život“, názov projektu: Piate ročné obdobie, výška podporenej sumy:  970 €

  6. Diecézna Charita Rožňava, názov projektu: Seniori pre občanov mesta Lučenec, výška podporenej sumy:  1 000 €

Realizácia podporených projektov sa uskutoční v období od septembra 2012 do konca mája 2013. Zoznam podporených projektov spolu s krátkou anotáciou nájdete TU.

 

 

pošli na vybrali.sme.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať:

partneri