Súťaž o najlepšiu esej na tému slovenskej rozvojovej pomoci a spolupráce

Cieľom súťaže bolo podporiť medzi študentmi stredných škôl, učiteľmi a odbornou verejnosťou diskusiu o príčinách a následkoch globálnej chudoby, nerovnosti, zaostalosti a o zapojení sa Slovenska do rozvojovej spolupráce; obohatiť existujúce osnovy a výukový proces a posilniť schopnosti stredoškolských študentov v oblasti výskumu, štylistických a argumentačných zručností.

Hlavnou témou súťaže bola slovenská rozvojová pomoc a spolupráca v zahraničí. Študenti si mohli vybrať zo štyroch zadefinovaných tém:

  → Prečo sa má aj Slovensko zapájať do poskytovania rozvojovej pomoci?
  Bludný kruh chudoby.
  Keby som mal dostatok prostriedkov...
  Neosobná pomoc vlády nemôže nikdy nahradiť pomocnú ruku suseda.

Najpopulárnejšou témou sa stala téma Bludný kruh chudoby. V súťaži si ju vybralo až 36 súťažiacich.

Výzva o súťaži bola poslaná na viac ako 930 stredných škôl. Z toho sa do súťaže zapojili žiaci z 57 stredných škôl.

Centrum pre filantropiu ku dňu 12. februára 2010 zozbieralo 80 súťažných esejí. Eseje hodnotila osemčlenná odborná komisia podľa zverejnených kritérií. Hodnotiaca komisia rozhodla v prvom kole výberu o 10-tich najlepších prácach, z ktorých na spoločnom stretnutí vybrala víťazov súťaže umiestnených na prvých troch miestach. Spolu s najlepšími 10-timi prácami sa rozhodla porota oceniť aj esej 16-ročného Jokhongira Mamarasulova z Uzbekistanu, ktorý sa do súťaže zapojil po roku pobytu na Slovensku s esejou napísanou v dobrej slovenčine.

Hodnotiaca komisia v zložení:
Mgr. Martina Grochalová, eRko, predsedníčka akcie Dobrá novina
PhDr. Dušan Ondrušek, CSc., Partners for Democratic Change of Slovakia, riaditeľ
Ing. Nora Beňáková, OZ Človek v ohrození, riaditeľka festivalu Jeden svet
Mgr. Art. Monika Kompaníková, spisovateľka
Dr. Ing. Zuzana Letková, UNDP BRC, projektový manažér
Ing. Adriana Galbavá, PhD., Ministersto zahraničných vecí
PhDr. Darina Račková, stredoškolská učiteľka s profiláciou slovenský jazyk
MUDr. Juraj Mesík, Svetová banka
rozhodla o udelení 3 cien pre najlepšie študentské práce nasledovne:

1. cenu, cestu do Bosny a Hercegoviny v hodnote 2 254 EUR, získal Radovan Potočár z Gymnázia Andrea Vrábla v Leviciach za esej s názvom Bludný kruh chudoby.

2. cenu, účasť na Letnej škole rozvojovej spolupráce v Olomouci v hodnote 250 EUR, získal Boris Gaštan z Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci za esej s názvom Chlebom a soľou do Afriky.

3. cenu, poukážku na nákup Fair trade produktov v hodnote 50 EUR, získal Michal Mitrík z Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave za esej s názvom Keby som mal dostatok prostriedkov... a Alexandra Ščepánová z Obchodnej akadémie Nevädzová v Bratislave za esej s názvom Nauč sa žiť!

Víťazná esej

Ceny do súťaže venovalo Ministerstvo zahraničných vecí SR, ktoré je garantom celej súťaže. Na slávnostnom vyhlásení ceny víťazom odovzdá štátna tajomníčka MZV SR, pani Ing. Oľga Algayerová, MBA.

Na slávnostnom vyhlásení súťaže viedli kolektívnu Bubnovačku profesionálni bubeníci a lektori z Etnobubnovej školy Rytmika a OZ Zvuky cez ruky Tono Gúth a Roman Kovács (www.rytmika.sk, www.zvukycezruky.sk). Svoje rozvojové aktivity boli prezentovať zástupcovia pozvaných neziskových organizácií Unicef, MAGNA deti v núdzi, eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí a Človek v ohrození.

Súťaž bola vyhlásená v rámci programu Slovenskej rozvojovej pomoci – Slovakaid. Zadávateľom súťaže je Bratislavské regionálne centrum Rozvojového programu Spojených národov (UNDP BRC). Súťaž pre zadávateľa organizuje Centrum pre filantropiu, n.o. a záštitu nad súťažou prevzala štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR pani Oľga Algayerová.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: