Témy, ktorým sa venujeme

Prostredníctvom GRANTOVÝCH PROGRAMOV našich partnerov sa zameriavame na rozvoj týchto oblastí:

 1. Rozvoj a podpora vzdelávania
   
 2. Rozvoj a zachovanie kultúrnych hodnôt
   
 3. Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
   
 4. Oblasť charitatívnych a filantropických aktivít 
   
 5. Podpora a rozvoj regiónov
   
 6. Ochrana životného prostredia


Naša OSVETOVÁ, ROZVOJOVÁ A VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ sa venuje aktívnemu zvyšovaniu povedomia o kultúre darcovstva na Slovensku i v zahraničí:

 1. Osveta v oblasti filantropie a aktívneho občianstva
   
 2. Výskumná a analytická činnosť zameraná na občiansku spoločnosť a filantropiu
   
 3. Monitoring právneho a daňového rámca pre občiansku spoločnosť
   
 4. Podpora konceptu komunitných nadácií
   
 5. Rozvoj individuálneho darcovstva

  VIAC

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: