Typy nadácií

Nadácie môžeme podľa zriaďovateľa rozdeliť na nadácie založené:

 1. Nezávislou inštitúciou, nezávislé nadácie, ktoré pracujúce samostatne a nezávisle od iných inštitúcií
 2. Podnikateľským subjektom, t.j. sú zriadené s.r.o alebo a.s. firmou, takýmto nadáciám hovoríme firemné nadácie
 3. Zdravotníckymi zariadeniami, t.j. zdravotné nadácie pridružené k nemocniciam, ich jednotlivým oddeleniam, sociálnym zariadeniam, rehabilitačným a ozdravným centrám
 4. Základnou, strednou, alebo vysokou školou, t.j. školské nadácie, zriadené pri školách a školských zariadeniach
 5. Štátnou správou, t.j. vládne nadácie v ktorých je jedným zo zriaďovateľov inštitúcia štátnej správy (mesto, obec)
 6. Cirkvou a náboženskými organizáciami, t.j. cirkevné nadácie zriadené na opravu cirkevných pamiatok a šírenie náboženskej viery
 7. Jednotlivcom alebo jednotlivcami, tzv. súkromné alebo rodinné nadácie.
 8. Osobitnú kategóriu tvoria komunitné nadácie. Komunitná nadácia je nezávislá, apolitická, nezisková, verejne podporovaná, nereligiózna filantropická inštitúcia. Dlhodobým cieľom komunitnej nadácie je budovanie nadačného imania a spravovanie zdrojov získaných od viacerých darcov pre dobro a úžitok obyvateľov v rámci geograficky ohraničenej komunity. V roku 2003 bola založená Asociácia komunitných nadácií Slovenska. Viac o asociácii na www.asociaciakns.sk


Podľa napĺňanie poslania nadácie rozdeľujeme na:

 • Grantujúce nadácie, ktoré napĺňajú svoju verejnoprospešnú misiu prerozdeľovaním finančných prostriedkov tretím osobám.
 • Operačné nadácie, napĺňajú svoju verejnoprospešnú misiu cez vlastné aktivity a programy.
 • Neaktívne nadácie, nadácia bola založená, ale nevykonáva žiadnu aktivitu.

Prehľad firemných nadácií

Rebríček najväčších nadácií na Slovensku

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: