Očakávanie, ak ja pomôže teraz, keď budem potrebovať pomoc, iní mi pomôžu, resp. za darcovstvo získam iné výhody, ktoré budú pre mňa užitočné. Či už je to dar obci alebo dar susedovi, pričom viem, že to v budúcnosti zaváži o rozhodovaní o mojej osobe, alebo je to dobré meno, ukázanie sa v dobrej spoločnosti, alebo aspoň ukázanie inej tváre, ak ju potrebujem ukázať aj takú.

Na pozadí takéhoto darcovstva je niekedy vedomý kalkul, ktorý je zároveň spojený s dobrou vecou. Toto darcovstvo nie je motivované len hodnotami, len tým povestnými nezištným darcovstvom, ktoré nič za to neočakáva. Na úrovni väčších korporácií je práve toto darcovstvo, ktoré je najbežnejšie, t.j. je spojené s PR efektom pre firmu-darcu. Výsledkom takéhoto darcovstva je však spolu s PR efektom, ktorý je ťažko merateľný aj konkrétna pomoc. Niekedy pri individuálnom darcovstve zohráva úlohu aj uvedenie mena darcu. Akokoľvek toto nemusí byť požiadavka darcu, je faktorom, ktorý môže byť v konečnom dôsledku dôležitý pre darcu samotného a rovnako aj pre širšie spoločenstvo, ktoré sa tak dozvedá o takomto dare ergo je to konkretizácia spoočensky prospešného správania.

Iným utilitárnym faktorom v darcovstve je možnosť využitia daňových úľav pre darcu. Viaceré výskumy však poukazujú na to, že daňové úľavy sú podporným dôvodom pre poskytnutie daru, nie primárnym. Čiže skôr ovplyvňujú výšku daru, a nie samotný akt darovania.

pošli na vybrali.sme.sk

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: