Zaujímavé prieskumy, analýzy a články

Darcovstvo

- Akadémia pre rozvoj filantropie v Poľsku 2012, Spoznajte fondy, Vyšehradskú tradíciu individuálnej filantropie
PDCS 2012, HEARTS and MONEY BEYOND BORDERS

- Centrum pre filantropiu december 2011, 2% v roku 2012
- 4People 2011, Online darcovstvo na Slovensku
- GfK Norimberg 2011, Ľudia v CEE regióne najviac podporujú charitatívne projekty zamerané na deti
- Centrum pre filantropiu, marec 2011, Darcovstvo na Slovensku

- WINGS 2010, Global Institutional Philanthropy Report
- Centrum pre filantropiu 2008, Inteligentné peniaze – súkromné rozvojové zdroje

- Fórum donorov 2008, Hlavné závery prieskumu o stave firemnej filantropie na Slovensku
 - Fórum donorov 2007, Správa z prieskumu o stave firemnej filantropie na Slovensku - abstrakt
- Fórum donorov a týždenník TREND, august 2006, Správa z prieskumu o stave firemnej filantropie na Slovensku
- Fórum donorov, október 2005, O stave firemnej filantropie na Slovensku

- Fórum donorov, február 2009, Správa o stave nadácií na Slovensku, záverečná správa z prieskumu za rok 2008
- Fórum donorov, február 2008, Správa o stave nadácií na Slovensku, záverečná správa z prieskumu za rok 2007
- Fórum donorov 2006, Správa o stave nadácií na Slovensku, záverečná správa z prieskumu za rok 2006
- Fórum donorov, november 2006, Správa o stave slovenských nadácií, analýza údajov za rok 2005
- Fórum donorov, október 2005, Správa o stave slovenských nadácií, analýza údajov za rok 2004

- FOCUS, február 2006, Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky pre THE SASAKAWA PEACE FOUNDATION

- IVO 2004, Firemná Filantropia na Slovensku
- IVO september 2004, Ekonomické elity a korporatívna filantropia na Slovensku
- Boris Strečanský 2004, Trendy v darcovstve na Slovensku
Nadácia pre deti Slovenska, FOCUS, december 2004, Záverečná správa z prieskumu o darcovstve pre  mimovládne organizácie  

Dobrovoľníctvo

- Úrad vlády SR 2011, Dobrovoľníctvo - keď pomoc baví a zábava pomáha
- PDCS, Panet 2009, Analýza dobrovoľníctva na Slovensku
- European Volunteer Centre 2009, Volunteering in Slovakia
- www.dobrovolnictvo.sk, december 2007, Prieskum o stave dobrovoľníctva

Spoločenská zodpovednosť

- UNDP 2007, Východisková štúdia o uplatňovaní spoločensky zodpovedného podnikania na Slovensku
- Karpatská nadácia 2007, Spoločenská zodpovednosť firiem v Karpatskom regióne
- CpF 2007, Firmy a neziskovky na Slovensku

- What Does Business Think about Corporate Social Responsibility, A Comparison of Attitude and Practices in      Hungary, Poland and Slovakia 2005

- Nadácia Pontis, FOCUS, leto 2004, Spoločenská zodpovednosť firiem, vnímanie konceptu obyvateľmi Slovenska
- The World bank, October 2002, Public sector roles in strengthening corporate social responsibility
- Panet 2002, Podniky a neziskové organizácie

Tretí sektor

- Včelí dom 2012, Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku
- Úrad vlády SR 2011, Štúdia súčasného stavu občianskej spoločnosti na Slovensku
- Úrad vlády SR 2011, Štúdia trendov vývoja občianskej spoločnosti na Slovensku

- Nadácia Ekopolis 2010, Verejné priestory
- Panet 2010, Financovanie mimovládnych neziskových organizácií z verejných zdrojov na úrovni miestnych               samospráv v SR
- Karpatská nadácia 2010, Trendy a perspektívy pre programovanie podpory rozvoja východného Slovenska v budúcnosti

- Nadácia Ekopolis 2008, Squaring the Circle or Question of a Way?

- ACRC, Október 2006, Postoj k prípadnému zrušeniu 2% z daní
- Boris Strečanský 2006, 2% právnických osôb

- Nadácia Ekopolis, IVO, SGI, november 2005, Financovanie mimovládnych organizácií z verejných zdrojov SR a Európskej únie
- Nadácia pre deti Slovenska, FOCUS, máj 2005, Záverečná správa 2% dane právnických osôb
- PDCS 2005, Neziskovky a zisk
- Návrh materiálu na rokovanie RV MNO, december 2004, Analýza financovania mimovládnych neziskových organizácií
- Panet, Inštitút pre verejné otázky, 2004, Financovanie neziskového sektora po roku 1989
- Panet 2003, Medzisektorová spolupráca v komunitách na Slovensku
- PDCS 2001, Príručka podnikania MNO
- PDCS 2000, Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie

Zdroje zo zahraničia

- LISA SIMPSON FOR NONPROFITS, Network for Good
- HOMER SIMPSON FOR NONPROFITS, Network for Good

- Marriage of Philanthropy and Capitalism Looks to Remain Healthy in the Years Ahead, by Matthew Bishop and Michael Green, The Chronicle of Philanthropy 2012

- The World Giving Index, Charities Aid Foundation 2011

- Untapped Potential, European Foundation Funding for Women and Girls, Foundation Centre 2011

- Just Another Emperor? The Myths and Realities of Philanthrocapitalism by Michael Edwards 2008

- DISASTER GRANTMAKING: A Practical Guide for Foundations and Corporations, Council on Foundations and European Foundation Centre, 2007

 

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: