Rozvoj a podpora vzdelávania

1. Zmena spôsobu vyučovania na základných školách - podpora aktívnych a iniciatívnych učiteľov a učiteliek základných škôl, ktorí sú odhodlaní meniť prístupy k žiakom počas vyučovania, chcú učiť zaujímavo, tvorivo, invenčne.
Školy pre budúcnosť s Nadáciou Orange

2. Rozvíjanie zručností stredoškolákov - podpora stredoškolských študentov pri vytváraní ich samostatných projektov zameraných na rôzne témy, vďaka ktorým rozvíjajú svoje životné zručnosti. Program je zameraný na environmentálne témy, dobrovoľníctvo, podporu školských médií či využitie nápadov študentov počas vyučovania.
Ekofond pre školy

3. Podpora vzdelania vysokoškolákov – pomáha študentom prekročiť obmedzenia svojej školy a vzdelávacieho systému a samostatne sa podieľať na formovaní svojho vzdelania a profilovaní sa vo svojom odbore.
Klub Hlavičiek pri Nadácii SPP

4. Štipendijné programy pre vysokoškolákov – podporuje stáže a študijné pobyty vysokoškolských študentov v zahraničí. Hlavička s Nadáciou SPP

5. Podpora na vysokých školách - prispieva ku skvalitneniu výučby konkrétneho predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania. Podpora projektov mimovládnych neziskových organizácií, ktoré prispievajú k zvyšovaniu úrovne vzdelávania a dávajú viac priestoru aktívnym študentom, profesorom a vedeckým odborníkom na vysokých školách.
Podpora kvality vzdelávania na vysokých školách s Nadáciou Tatra banky 

6. START UP - podpora vzdelávania a integrácie budúcich absolventov vysokých škôl na trhu práce prostredníctvom podpory podnikania ako nástroja sociálnej zmeny.
Business Idea s Nadáciou Tatra banky

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: