Zákony a ich vplyv na darcovstvo

Zákon č. 34/2002 Z.z. o nadáciách, všetko čo potrebujete vedieť o nadáciách a nadačných fondoch

Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, všetko čo potrebujete vedieť o občianskych združeniach

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
všetko čo potrebujete vedieť o neziskových organizáciách

Zákon č 147/1997 Z.Z. o neinvestičných fondoch, všetko čo potrebujete vedieť o neinvestičných fondoch

Občiansky zákonník, na základe ktorého sa tvoria zmluvy

Zákon č. 63/1973 Zb. a č. 64/1973 Zb o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách
upravuje postup pri povoľovaní a konaní verejných zbierok

Zákon č. 595/2003 Zb. o dani z príjmov, ktorý upravuje použitie podielu zaplatenej dane na osobitné účely

Zákon o dobrovoľníctve č. 406/2011 Zb., legislatívna úprava dobrovoľníctva

Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

 

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: