Dobročinný odkaz v závete

Ide o osobitý prípad právneho úkonu využiteľného pri realizácii darcovstva, ktorým poručiteľ poskytuje dedičstvo cudzej osobe, ktorá je v núdzi, prípadne organizácii, ktorej činnosť smeruje k napĺňaniu verejnoprospešných cieľov.

Rozdiel medzi dedením zo závetu a darovaním je v tom, že dedičstvo sa nadobúda okamihom smrti poručiteľa (t.j. bez súhlasu dediča), na druhej strane však dedič za splnenia zákonom stanovených podmienok môže dedičstvo odmietnuť. Významný rozdiel je aj v tom, že dedičstvo netvoria len majetkové hodnoty, ale aj poručiteľove dlhy. Dedič je za ich splnenie zodpovedný do výšky nadobudnutého podielu.

V závete môže darca uviesť percentuálny alebo peňažný podiel z majetku, ktorý plánuje venovať.

Na platnosť závetu zákon vyžaduje osobitnú formu.

Prečo by ste mali venovať časť alebo celý majetok na dobročinný účel?

  • Pretože tým najdôležitejším je vždy samotné rozhodnutie človeka.
  • Pretože ľuďom nie je ľahostajné komu pripadne ich majetok.
  • Pretože máme právo vyjadriť svoju poslednú vôľu.
  • Pretože môžeme pomáhať ostaným ešte desaťročia po tom, čo tu nebudeme.
  • Pretože nechceme, aby o našom majetku rozhodovali iní.
  • Pretože sami podľa vlastného vedomia, svedomia a hodnôt vieme najlepšie, komu a kam chceme nasmerovať našu pomoc.
  • Pretože chceme zanechať dobročinný odkaz pre ďalšie generácie.

Viac o závetoch na stránke www.zavety.sk.

Na Slovensku nájdeme príklady tohto typu darovania v bratislavskej histórii, kde časť majetku Juraj Schulpe, Andrej Samuel Royko, F. Török, K. Schifbecková odkázali v závete a založili „fundáciu“. Prečítajte si o nich.

Novinky a aktuality

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
StartlabStartlab
Crowdfundingová platforma zameraná na všeobecne prospešné projekty.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: