Zborníky a záverečné študentské práce zo Súťaže o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu o filantropii

Zborník zo 7. ročníka súťaže

V roku 2013 bolo do súťaže prihlásených 15 prác. 

Udelené boli 3 ceny, v téme:  filantropia, rozvojová pomoc a charita.

 

   

Zborník zo 6. ročníka súťaže

Do súťaže sa prihlásilo 7 prác. Udelené boli 2 ceny, za najlepšiu prácu o filantropii a treťom sektore.

Súťažné práce

 

Zborník z 5. ročníka súťaže

V jubilejnom 5. ročníku súťažilo 13 záverečných prác. Do zborníku sú zaradené pasáže, ktoré rozširujú znalosť v oblasti darcovstva a dobrovoľníctva.

Súťažné práce

 

Zborník zo 4. ročníka súťaže

Novinkou tohto ročníka bolo sprístupnenie súťaže aj českým študentom. Z ôsmych súťažných prác komisia udelili dve 2. miesta a 3. miesto.

Súťažné práce

 

Zborník z 3. ročníka súťaže

Tento ročník sa niesol v znamení firemnej filantropie a spoločenskej zodpovednosti. Predložených bolo 8 záverečných prác.

Súťažné práce

 

 

 Zborník z 2. ročníka súťaže

Do súťaže sa prihlásilo 10 študentov a študentiek spoločenských a humanitných odborov z celého Slovenska. V 2. ročníku sme udelili 1. cenu a dve 3. ceny.

Súťažné práce

 

Zborník z 1. ročníka súťaže

Do pilotného prvého ročníka sa prihlásilo 9 študentov a študentiek spoločenských a humanitných odborov. Predkladané práce sa zaoberali problematikou filantropie, charity a dobrovoľníctva, ich koreňov, vývojom a rolou v súčasnosti i v dejinách.

Súťažné práce

 

 

Naše projekty

Ľudia ĽuďomĽudia Ľuďom
Prvý skutočne komplexný a univerzálny online systém darcovstva na Slovensku www.ludialudom.sk.
DarcovstvoDarcovstvo
Koalícia pre podporu individuálneho darcovstva združuje  organizácie, spolupracujúce na rozvoji individuálneho darcovstva na Slovensku.
Cena CpFCena CpF
Súťaž o najlepšiu diplomovú alebo bakalársku prácu na tému filantropia, dobrovoľníctvo a tretí sektor.
ReŠtart SlovenskoReŠtart Slovensko
Súťaž o návrhy ako naštartovať spoločenské zmeny za pomoci webových a mobilných aplikácií.
Darujme.skDarujme.sk
Umožňuje neziskovým organizáciám prijímať jednorazové i pravidelné dary. Darujme je brána do sveta online fundraisingu.
Pomáhame prepájaťPomáhame prepájať
Prepájame svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom komunikácie. 
Benefičný golfBenefičný golf
Benefičný golfový turnaj spojený so zbierkou na podporu projektov cezhraničnej spolupráce na moravsko-slovenskom pomedzí.

Newsletter

Chcete byť informovaní o aktuálnych novinkách v našej organizácii?

Prihláste sa na odber
Chcem odoberať: